Teknologia

Päästömittauksen tapa ja luvut muuttuvat

Uusien henkilöautojen päästömittaustapa muuttuu vuoteen 2021 mennessä. Vaikka monien automallien hiilidioksidipäästöarvot nousevat, niiden polttoainetaloudellisuus ei huonone. Kyse on vain mittaustavan muutoksesta. 

teksti Vesa Ville Mattila

 

Henkilöautojen päästöjä on 1980-luvulta lähtien mitattu New European Driving Cycle- eli NEDC-laboratoriotestin avulla. Teknologian ja ajo-olojen kehittymisen myötä testi kuitenkin on jo jäänyt ajastaan jälkeen. Nyt Euroopan unioni on ottamassa käyttöön uuden Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure- eli WLTP-testimenetelmän. NEDC-testissä arvot määriteltiin tietyn teoreettisen ajotavan perusteella. WLTP antaa entistä paremman kuvan liikenteessä syntyvistä päästöistä. WLTP:ssä autoja ajetaan paljon suuremmilla tehoilla ja nopeuksilla, ja mittaustulokset ovat lähempänä autoilijoiden omia kokemuksia.

WLTP on huomattavasti pidempi, enemmän moottoria kuormittavia vaiheita sisältävä ja mittausoloiltaan tarkemmin säännelty kuin NEDC-mittaus. WLTP-mittaus sisältää neljä osaa, joissa käytetään eri nopeuksia: hidasta, keskinopeaa, nopeaa ja erittäin nopeaa. Lisäksi jokaiseen osaan kuuluu monenlaisia ajovaiheita, kuten pysähdyksiä, kiihdytyksiä ja jarrutuksia. Uudistuksen myötä testisyklin ja testimatkan pituudet kasvavat. Mittaustavan muutoksen myötä jokaisen auton kilometrikohtainen CO2- eli hiilidioksidiarvo määräytyy muun muassa siihen hankittujen lisävarusteiden mukaan. WLTP ottaa huomioon lisävarusteiden vaikutuksen auton painoon, aerodynamiikkaan ja vierintävastukseen. WLTP tuo siis samaankin automalliin suuren hiilidioksidipäästöjen vaihteluvälin; itse asiassa jokaisella autolla on yksilöllinen CO2-arvonsa. 

Uudet WLTP-arvot eivät muuta autojen polttoainetaloudellisuutta, vaikka kilometrikohtaiset hiilidioksidipäästöt lisääntyvätkin. Kyse on siitä, että WTLP-testi on perusteellisempi ja pitkäkestoisempi kuin vanha NEDC-testi. Uuden testausmenetelmän tuottamat CO2-luvut ovat näin entistä totuudenmukaisempia. Uusikaan mittaustapa ei kuitenkaan ole sama kuin yksittäisen kuluttajan henkilökohtaiset kulutuslukemat. Todellinen kulutus vaihtelee liikenneolosuhteiden ja yksilöllisten ajotapojen takia. 
Syyskuusta 2018 alkaen kaikilla uusilla autoilla on oltava WLTP-menetelmän mukaiset arvot. Mittaustavan muutos ei vaikuta jo olemassa olevaan autokantaan. Uudesta autosta rekisteröinnin yhteydessä maksettava autovero perustuu tästä syksystä lähtien WLTP-arvoihin. Niihin pohjautuu myöhemmin myös vuotuinen ajoneuvovero. Koska viralliset päästötiedot nousevat, myös verot ja sitä kautta kokonaishinnat kasvavat. 


Käytössä kolmenlaisia mittausarvoja
Mitattu NEDC-arvo = Aiemman mittaustavan mukainen laboratoriossa mitattu arvo.
WLTP-arvo = Uuden mittaustavan mukainen laboratoriossa mitattu arvo, ensirekisteröitävissä henkilöautoissa syyskuusta 2018 lähtien. 
Laskennallinen NEDC-arvo = WLTP-arvosta simuloimalla laskettu NEDC-arvoa kuvaava arvo, joka on kaikissa WLTP-arvoilla hyväksytyissä autoissa vuoteen 2021 asti.