Turvallisuus

Tieliikennelaki edistää turvallisuutta

Uuden tieliikennelain tarkoituksena on parantaa myös tienkäyttäjien yhdenvertaisuuta ja vaikuttaa ympäristöön positiivisesti. 

teksti Ari Parkkonen

 

Tieliikennelaki oli tarpeen uudistaa, koska vanha 1970-luvun lopulla valmisteltu laki ei ollut enää ajanmukainen. Kesäkuussa voimaan astuneen uuden tieliikennelain esivalmistelussa on huomioitu muun muassa kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, ajoneuvokannan ja liikenteen ja kuljetusmäärien kasvu, digitalisaatio ja automaatio sekä pyöräilyn lisääntyminen kasvukeskuksissa. Koska tieliikenteeseen olisi mahdotonta määrittää yksiselitteistä sääntöä jokaista kuviteltavissa olevaa liikennetilannetta varten, kirjattiin lakiin tieliikenteen periaatteet, jotka toimivat reunaehtoina. Yhtenä uutena periaatteena tieliikennelakiin on tuotu tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus. Se tarkoittaa, että tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi sekä sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.


Kuusi keskeistä muutosta:1. Kääntyminen
Jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa ajoneuvolla poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen ja muun liikenteen huomioiden. Tämä vähentää tarpeettomia kaistanvaihtoja ja näin on osin toimittu jo ennen lain uudistamista.

2. Pysäköinti
Taajamassa kaksisuuntaisella tiellä saa pysäyttää ja pysäköidä myös vasempaan reunaan, kunhan ei haittaa tai vaaranna muuta liikennettä. Tämä helpottaa myös sähköautojen latausta silloin, kun latausjohto tulee kuljettajan puolelle. Monessa muussa Euroopan maassa tämä on ollut yleinen käytäntö. Se myös vähentää tarpeetonta ajamista parkkipaikkaa etsittäessä.

3. Teknisen laitteen käyttäminen
Mitään teknistä laitetta tai järjestelmää ei saa ajon aikana käyttää ajoneuvossa siten, että se haittaa tai vaarantaa ajamista. Esimerkiksi auton infotainment-järjestelmää voi käyttää vain, jos se ei haittaa tai vaaranna ajamista. Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja ei saa ajon aikana käyttää viestintävälinettä siten, että pitää sitä kädessään. Ajon aikana -termi ei tarkoita pysähdyksissä olevaa ajoneuvoa, mutta esimerkiksi liikennevaloissa laitteen käyttö ei kuitenkaan saa haitata kuljettajan valmistautumista valojen vaihtumista seuraavaan liikennetilanteeseen. 

4. Rengasmääräykset
Jos sää tai keli sitä edellyttää, marras-, joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana on käytettävä talvirenkaita. Nastarenkaita saa käyttää samana ajanjaksona ja muunakin aikana, jos sää tai keli sitä edellyttää. Vaatimukset ovat sekä keventyneet että kiristyneet. Talvirenkaita ei tarvitse keskellä talveakaan käyttää, mikäli keli on kesäinen. Toisaalta ennen lain uudistusta oli mahdollista ajaa kesärenkailla marras- ja maaliskuussa, vaikka keli olisi ollut talvinen. 

5. Nopeusrajoitukset
Kevytperävaunua vetävän henkilö- tai pakettiauton suurin sallittu nopeus on 100 km/h. Kevytperävaunun massa on enintään 750 kg. Kun suurin sallittu nopeus on kasvanut, peräkärryn kuntoon ja kuormaukseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

6. Liikennevirhemaksu
Rikesakon korvaava liikennevirhemaksu on moitittavuudeltaan vähäisestä teosta määrättävä kiinteämääräinen hallinnollinen maksuseuraamus. Liikennevirhemaksun suuruus on määritelty rikkomuskohtaisesti tieliikennelaissa, ja sen suuruuteen vaikuttaa teon lisäksi se, kenelle liikennevirhemaksu määrätään. Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle se on suurempi kuin pyöräilijälle, ja jalankulkijalle puolestaan kaikkein pienin. Toistuvat rikkeet, kuten matkapuhelimen käyttö ajon aikana, punaisia päin ajaminen ja suuret ylinopeudet voivat johtaa ajokieltoon. 


Lisää tietoa lakiuudistuksista: traficom.fi, vayla.fi. Keskeisimpiin uudistuksiin voi perehtyä perusteellisemmin 35 euron hintaisella verkkokurssilla, joka löytyy osoitteesta e-learning.liikenneturvallisuus.fi


Kirjoittaja Ari Parkkonen on ajovalmentaja ja yrittäjä Excelsior Liikenneturvallisuudessa, joka on yritysten ja yhteisöjen liikenneturvallisuuden kehittämiseen erikoistunut yritys.