Turvallisuus

Rajujen kolareiden pudotussimulaattori

Autojen pudottaminen nosturista 30 metristä useita kertoja tekee rumaa jälkeä. Volvo tekee niin kouluttaakseen pelastustyöntekijöitä. 

 

Pudotus vastaa onnettomuustilannetta, jossa autossa olijat ovat todennäköisesti kriittisessä tilassa ja pelastushenkilökunta joutuu käyttämään hydraulisia työkaluja vapauttaakseen heidät. Pelastajat puhuvat usein niin sanotusta kultaisesta tunnista, jonka aikana ihmiset täytyy irrottaa ja saada sairaalaan.

Volvo simuloi pudotuksilla erittäin vakavissa kolareissa syntyviä törmäysvoimia. Uudet testimenetelmät menivät tavallista törmäystestausta pidemmälle, ja uusia autoja pudotettiin nosturista monta kertaa.

Tulokset kootaan tutkimusraporttiin, joka on vapaasti muiden pelastuspalvelujen käytettävissä.

Pelastuspalvelut saavat tavallisesti koulutusajoneuvonsa romuttamoilta, joten autot ovat yleensä jopa 20 vuotta vanhoja. Uusien ja vanhempien autojen välillä on suuria eroja teräksen lujuudessa, turvakehikon rakenteessa ja kokonaiskestävyydessä. Tämän vuoksi pelastuspalvelujen on jatkuvasti päivitettävä tietojaan ja arvioitava prosessejaan, jotta ne voivat kehittää uusia pelastustekniikoita. 

Volvon liikenneonnettomuustutkimusryhmän tutkija Håkan Gustafssonin mukaan Volvo tekee tavallisesti törmäystestejä vain laboratoriossa.

”Tämä oli ensimmäinen kerta, kun pudotimme autoja nosturista. Tiesimme, että autojen muodonmuutokset olisivat rajuja, mutta halusimme antaa pelastajille todellisen haasteen.”