Turvallisuus

Äänimerkki käyttöön

Ohjauspyörän keskellä piilee lähes hyödyntämätön voimavara, äänimerkki. Sitä käyttämällä saa tehokkaasti toisen tienkäyttäjän huomion ja voi estää kolarin syntymisen. Silti sen käyttöä vaaran välttämiseksi kuulee liikenteessä vain harvoin.

Teksti Ari Parkkonen kuva Volvo

Teksti Ari Parkkonen kuva Volvo

Liikenteessä vaaratilanteet syntyvät usein siitä, että joku ei havaitse toista tienkäyttäjää. Äänimerkin voima piilee siinä, että ihminen vaistomaisesti kohdistaa katseensa voimakkaan ja poikkeuksellisen äänen suuntaan. Voit kuvitella tilanteen, jossa henkilöauton kuljettaja on juuri liittymässä päätielle, eikä jostain syystä huomaa lähestyvää raskasta ajoneuvoa, ennen kuin sen kuljettaja käyttää äänimerkkiä. Äänimerkki saa sivutieltä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan havaitsemaan päätietä ajavan ja pysäyttämään juuri ennen yhteentörmäystä. 

Vastaavassa tilanteessa pelkkä päätietä ajavan hätäjarrutus tai väistö ei välttämättä riitä estämään törmäystä. Niinpä äänimerkki voi olla tehokkain keino estää kolari. Äänimerkin käyttäminen ei estä samanaikaisesti jarruttamasta tai väistämästä, mutta huomiota herättämällä voidaan aktivoida myös toinen osapuoli toimimaan.Monissa maissa äänimerkki on liikenteeseen luonnollisesti kuuluva kommunikaatioväline. Sillä kerrotaan muille saapumisesta mutkaan, jossa on huono näkyvyys tai varoitetaan, kun ollaan siirtymässä toisen kuolleeseen kulmaan. Suomessa sen sijaan äänimerkkiä on perinteisesti käytetty negatiivisena mielenilmauksena. 

Oikea-aikainen ja riittävän lyhyt varoitus äänimerkillä ei kuulosta aggressiiviselta, vaan mahdollistaa toivotun tuloksen, eli katsekontaktin. Äänimerkin käyttäminen kurittamiseen johtaa helposti päinvastaiseen tulokseen kuin oli toivottu. Auton varoitusäänet ja -valot ovat tuttuja ja voivat kertoa kuljettajalle törmäysvaarasta, ylinopeudesta tai esimerkiksi siitä, että kuljettaja on ajamassa kiellettyyn ajosuuntaan. Varoitusääniä on karsittu, etteivät varoitukset kärsisi inflaatiota. Uusissa Volvoissa kuljettajaa varoitetaan joissakin tilanteissa varoitusäänien lisäksi tuntoaistiin perustuvilla eli haptisilla varoituksilla kuten jarrupulssina tai ohjauspyörän täristyksenä.


Kirjoittaja Ari Parkkonen on ajovalmentaja ja yrittäjä Excelsior Liikenneturvallisuudessa, joka on yritysten ja yhteisöjen liikenneturvallisuuden kehittämiseen erikoistunut yritys.