Volvon tehdas hyödyntää uusiutuvaa sähköä

Volvo Carsin suurin Kiinassa sijaitseva tehdas, Chengdu, käyttää toiminnassaan ainoastaan uusiutuvaa sähköä. Tämä nostaa uusiutuvan sähkön osuuden yhtiön maailmanlaajuisessa autotuotannossa 80 prosenttiin.

 

Kesällä allekirjoitettu toimitussopimus 100-prosenttisesti uusiutuvasta sähköstä vähentää tehtaan hiilidioksidipäästöjä yli 11 000 tonnilla vuodessa. Tähän asti Chengdun tehdas on hankkinut jo 70 prosenttia sähköstään uusiutuvista lähteistä, ja uusi sopimus kattaa viimeiset 30 prosenttia. Uuden sopimuksen mukaan noin 65 prosenttia toimitettavasta sähköstä on tuotettu vesivoimalla ja loput aurinko- ja tuulivoimalla sekä muilla uusiutuvilla voimalähteillä.

Kyseessä on viimeisin konkreettinen askel, jolla Volvo Carsin tavoite on saavuttaa ilmastoneutraali tuotanto vuoteen 2025 mennessä. Tämä on osa laajempaa ilmastosuunnitelmaa, jonka tavoitteena on vähentää autokohtaista hiilijalanjälkeä 40 prosentilla vuosien 2018 ja 2025 välillä.