Realistiset testiolosuhteet: yleiskatsaus

Uusi testimenetelmä tarjoaa etuja kuluttajille. Laboratoriomittaukset kuvastavat tarkemmin autosi polttoaineen todellista kulutusta maantiellä.

WLTP NEDC
Käynnistyslämpötila* Kylmä Kylmä
Jakson kesto 30 min. 20 min.
Paikallaan olon osuus 13 % 25 %
Jakson pituus 23.25 km 11 km
Nopeus Keskinopeus: 46,5 km/h – enimmäisnopeus: 131 km/h Keskinopeus: 34 km/h – enimmäisnopeus: 120 km/h
Teho Keskimäärin: 7,5 kW – enintään: 47 kW Keskimäärin: 4 kW – enintään: 34 kW
* Testilämpötila laboratoriossa on laskettu tasolta 20 °C – 30 °C asetusarvoon 23 °C, ja lämpötilan korjaus (kehitteillä) ympäristön lämpötilan mukaan otetaan jatkossa käyttöön.