Kestävä Kehitys

Volvo Carsin perusajatuksena on, että autoalan yrityksenä meidän on oltava osa ratkaisua ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tämä näkyy kokonaisvaltaisessa lähestymistavassamme ja sitoutumisessamme kestävään liiketoimintaan. Olimme ensimmäinen perinteinen autonvalmistaja, joka sitoutui kokonaan autokantansa sähköistämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaiseen uuteen lanseerattavaan Volvo-malliin tulee vuodesta 2019 eteenpäin sähkömoottori.
 
Pariisin ilmastosopimuksessa 2015 määritellään tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin ja niihin pääsyyn ei autokannan sähköistäminen yksin riitä. Tämän johdosta käynnistimme syksyllä 2019 yhden autoteollisuuden kunnianhimoisimmista ilmastosuunnitelmista: vähennämme elinkaaren hiilijalanjälkeämme autoa kohden 40 prosentilla vuosien 2018 ja 2025 välillä. Tämä on ensimmäinen askel kohti pyrkimystämme tulla ilmastoneutraaliksi yhtiöksi vuoteen 2040 mennessä. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä tuotantoverkostossamme ja toimitusketjussamme sekä kierrättämällä ja uudelleenkäyttämällä materiaaleja.
Kestävyys Volvo Carsilla tarkoittaa vastuullista liiketoimintaa, ympäristövaikutusten minimointia ja sosiaalisten vaikutusten maksimointia koko arvoketjussamme. Se tarkoittaa huolehtimista asiakkaistamme, työntekijöistämme, toimittajistamme ja kaikista, jotka edesauttavat tuotteidemme ja yrityksemme menestystä. 
 
Ympäristö
Ihmiset
Volvo Green Deal
Green deal