Volvo Car Finlandin Green deal -ilmastosopimus

Volvo Car Finland Oy Ab on solminut Suomen valtiovallan kanssa vapaaehtoisen Green deal-ilmastosopimuksen. Sopimuksen avulla hiilidioksidipäästöjä pystytään vähentämään nopeammin kuin lainsäädännön ja normiohjauksen keinoin. Volvon Green dealin taustana on vapaaehtoinen ilmastosopimus, joka on allekirjoitettu ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä Autotuojat ja -teollisuus ry:n sekä Autoalan Keskusliitto ry:n välille jo vuonna 2018. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Kunnianhimoiset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

Autoalan ilmastosopimus perustuu suunnitelmaan, jonka mukaan liikenteen päästöt tulisi vähentää puoleen vuoteen 2030 mennessä. Sopimuksen tavoitteena on mm.:

- vähentää ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä vähintään 4 % vuodessa

- edistää vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen yleistymistä siten, että niiden osuus ensirekisteröinneistä kasvaa yhteensä vähintään 25 %:iin vuoden 2025 loppuun mennessä

- alentaa autokannan keski-ikää ja henkilöautojen keskimääräistä romutusikää 1,5 % vuodessa

Volvo tuo jatkuvasti markkinoille uusia sähköistettyjä autoja ja palvelutuotteita, joilla asiakkaille pystytään tarjoamaan suurempaa liikkumisen vapautta entistä pienemmin hiilidioksidipäästöin. Volvo pyrkii erilaisten rahoitusratkaisujen keinoin parantamaan yhä useampien asiakkaiden mahdollisuutta siirtyä täysin uuden Volvon käyttäjiksi ja tätä kautta myös nuorentamaan Suomen autokantaa.

Volvo on onnistunut vähentämään Suomessa vuosina 2007-2019 ensirekisteröityjen henkilöautojensa CO2-päästöjä keskimäärin 4,7 % vuodessa. Vuonna 2018 Volvon myynneistä 21 % oli ladattavia hybridejä ja vuonna 2019 niiden osuus onnistuttiin nostamaan 34 %:iin. Volvo aikoo olla ensimmäinen autovalmistaja, joka sähköistää koko mallistonsa ja tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä puolet yhtiön kansainvälisestä myynnistä on täyssähköautoja.