Artikkelin versio 2020.185.0

Tietosuojailmoitus – Digitaalinen huoltovaraus

Voimassa alkaen:

Julkaistu:

Tässä asiakirjassa selostetaan, miten Volvo Cars (alla määritetyn mukaisesti) käsittelee henkilötietojasi, kun teet huoltovarauksen verkossa tai Volvo Cars -sovelluksen kautta (jäljempänä "digitaalinen huoltovaraus").

Löydät alta seuraavat tiedot:

1. Keitä me olemme

Volvo Car Corporation (ruotsalainen oikeushenkilö, jonka yhtiörekisterinumero on 556074-3089 ja osoite Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Ruotsi, jäljempänä "Volvo Cars", "me" tai "meidän") vastaa digitaaliseen huoltovaraukseen liittyvästä tietojen käsittelystä ja käsittelee henkilötietojasi rekisterinpitäjänä alla kuvatun mukaisesti.

2. Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi

Digitaalisen huoltovarauksen käyttöön Volvo Cars -sovelluksessa tai sivustolla volvocars.com liittyy seuraavien henkilötietokategorioiden käsittely:

 1. Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero – näitä käsittelee ja luovuttaa palvelun tarjoava osapuoli kuten huolto/korjaamo, korikorjaamo, auton kunnostuspalvelu ja autologistiikkapalveluiden tarjoaja. Näitä tietoja käytetään yhteyden ottamiseksi sinuun asioissa, jotka koskevat varattua huoltoa tai liittyvät suoraan palvelun käyttöön, esim. vahvistusten ja ilmoitusten lähettäminen. Käsittelemme näitä tietoja varauspyynnön hallintaa varten (toisin sanoen oikeusperusta tälle käsittelylle on kanssamme tekemäsi sopimus).
 2. Autoon liittyvät tiedot kuten auton tunniste, rekisterikilpi, vikakoodit, varoitukset, ajokilometrimäärä, nestetasot sekä (mahdollinen) oma selostuksesi varauksen tarkoituksesta. Näitä tietoja käsitellään ja ne jaetaan palvelun tarjoavalle osapuolelle, joka voi olla esim. huolto/korjaamo, korikorjaamo, auton kunnostuspalvelu tai autologistiikkapalveluiden tarjoaja. Näitä tietoja käytetään tarvittavan palvelun arviointia varten. Oikeusperusta tälle käsittelylle on kanssamme tekemäsi huoltovarausta koskeva sopimus.
 3. Varaukset tiedot (Pyydetyn varauksen aika ja paikka, käytetty yhteydenottotapa, varauksen tila, varauksen sisältö) voidaan tallentaa järjestelmän lokeihin järjestelmässä mahdollisesti ilmenevien häiriöiden korjaamiseksi. Varauksen tietoja käsitellään myös palvelun analysointia ja arviointia varten. Oikeusperusta tietojen käsittelylle on oikeutettu etumme suorittaa nämä toimenpiteet.
 4. Kun käytät digitaalista huoltovarausta, käytämme Google Analytics -palvelua (rajoitetussa tilassa) ymmärtääksemme paremmin käyttäjien toimintaa ja parantaaksemme käytettävyyttä. Käsittelemme tästä syystä verkkotunnisteita, mukaan lukien evästetunnisteet, internet-protokollien osoitteet ja laitteiden tunnisteet; asiakkaan tunnisteet. Oikeusperusta tietojen käsittelylle on oikeutettu etumme mitata sovelluksemme käyttöä ja toimintaa.

3. Miten kauan säilytämme tietosi

Seuraavat säilytysajat koskevat yllä mainittuja käsiteltäviä henkilötietoja:

 1. Yhteystiedot tämän palvelun käyttöä koskevissa tai sen käytöstä suoraan seuraavissa asioissa: 2 vuotta palvelun edellisestä käyttökerrasta. Palveluun liittyvät sähköpostivahvistukset, 61 päivää.
 2. Autoon liittyvät tiedot tämän palvelun käyttöä koskevissa tai sen käytöstä suoraan seuraavissa asioissa: 2 vuotta palvelun edellisestä käyttökerrasta.
 3. Varauksen tiedot järjestelmälokeissa: Pseudonymisoidut tiedot säilytetään 5 vuotta tilastollisia tarkoituksia ja palvelun kehittämistä varten.
 4. Palvelun analysointia ja kehittämistä varten käytettävät pseudonymisoidut Google Analytics -tiedot: 14 kuukautta.

4. Kenen kanssa jaamme henkilötietosi

Jaamme henkilötietosi seuraaviin kategorioihin kuuluvien kolmansien osapuolien kanssa siltä osin, kuin ne tarvitsevat tietoja:

 • Toimintaamme yleisesti tukevat käsittelijät, nämä löydät tietosuojaperiaatteistamme;
 • Muut Volvo Car Groupin yksiköt:
  • Volvo Car Retail Solutions (Ruotsi), tarjoaa kalenteritoiminnon
  • Volvo Car Finland Oy Ab (Suomi) – palvelun analyysi ja kehittäminen
 • Digitaalista huoltovarausta tukevat käsittelijämme, joiden kohdalla sopimusvelvoitteet rajaavat henkilötietojesi käytön ainoastaan palveluiden tarjoamiseen meille kunkin tietojenkäsittelyä koskevan sopimuksen mukaisesti, ovat:
  • Varausta varten valittu Volvo Car -jälleenmyyjä – varatun palvelun pääasiallinen tarjoaja
  • Amazon Web Services Ireland Limited ja sen alikäsittelijät (Euroopan unioni) – Tietojen hosting
  • Sendgrid (Yhdysvallat, EU:n vakiolausekkeet) – sähköpostien lähetys

5. Oikeutesi suhteessa tietojen käsittelyyn meidän toimestamme

Sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla määrättyjä oikeuksia koskien henkilötietojesi käsittelyä meidän toimestamme:

 1. Oikeus peruuttaa suostumus: Kun olet antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi, tämä vaikuttaa tulevaan käsittelyyn.
 2. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Voit pyytää meiltä tietoja siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja meillä on tallennettuna. Me annamme sinulle pyynnöstä kopion henkilötiedoistasi. Jos pyydät lisäkopioita henkilötiedoistasi, voimme veloittaa sinulta kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten kattamiseksi. Sinulla on oikeus saada tietoja niistä suojakeinoista, joita käytämme henkilötietojen siirrossa EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin. Pyynnöstäsi vahvistamme, käsittelemmekö tietojasi ja siirrämmekö tietosi EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin.
 3. Oikeus oikaista tietoja: Jos sinua koskevat tiedot eivät ole (tai eivät enää ole) oikeita, voit pyytää niiden oikaisua. Jos tietosi ovat epätäydelliset, voit pyytää niiden täydentämistä.
 4. Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, jos:
  1. henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä ajanjaksolla, jolla meidän tulee vahvistaa niiden oikeellisuus,
  2. käsittely on lainvastaista ja pyydät käsittelyn rajoittamista etkä henkilötietojen poistamista,
  3. emme enää tarvitse henkilötietojasi käsittelyä varten, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen asian hoitamista varten, tai
  4. vastustat tietojen käsittelyä meidän tarkistaessamme, ohittaako legitiimi intressimme sinun intressisi.
 5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada (jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa formaatissa) meille ilmoittamasi henkilötiedot ja, kun tämä on teknisesti mahdollista, oikeus pyytää, että siirrämme henkilötietosi (jotka olet ilmoittanut meille) toiseen organisaatioon, jos:
  1. käsittelemme henkilötietojasi automaattisesti;
  2. henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, tai niiden käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi, jossa olet osapuolena;
  3. olet ilmoittanut meille henkilötietosi; ja
  4. oikeutesi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei loukkaa toisten henkilöiden oikeuksia ja vapauksia.
 6. Oikeus tietojen poistamiseen: Sinulla on oikeus pyytää, että poistamme itseäsi koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme. Meidän täytyy noudattaa tätä pyyntöä, jos käsittelemme henkilötietojasi, ellei käsittely ole tarpeen:
  1. palvelun, kuten aktiivisen tilauksesi, tarjoamisen jatkamiseksi;
  2. ilmaisunvapauden ja tiedonsaantioikeuden käyttämiseen;
  3. sellaisen oikeudellisen velvoitteen täyttämiseen, jonka kohdalla meitä koskeva EU:n tai jäsenvaltion lainsäädäntö edellyttää tietojen käsittelyä;
  4. arkistointitarkoituksiin, kun kyseessä on julkinen, tieteellinen tai historiantutkimukseen tai tilastollisiin tarkoituksiin liittyvä intressi; tai
  5. oikeudellisten vaatimusten tekemiseen tai puolustuksen järjestämiseen.
 7. Oikeus vastustaa: Voit – milloin tahansa – vastustaa henkilötietojesi käsittelyä määrätyssä tilanteessa edellyttäen, että käsittely ei perustu suostumukseesi vaan meidän tai kolmannen osapuolen legitiimiin intressiin. Tällöin emme enää käsittele tietojasi, ellemme voi esittää legitiimiä perustetta ja intressiä käsittelylle tai ellei käsittely ole tarpeen oikeudellisten vaatimusten tekemistä tai puolustuksen järjestämistä varten. Jos vastustat tietojen käsittelyä, ilmoita myös, haluatko että tietosi poistetaan. Muussa tapauksessa ainoastaan rajoitamme käsittelyä. Sinulla on myös milloin tahansa oikeus vastustaa, syytä ilmoittamatta, henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin (tämä sisältää profiloinnin siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin), jos tällainen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Jos markkinointi perustuu suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi (katso yllä).
 8. Oikeus tehdä valitus: Voit tehdä valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle tai mille tahansa EU:ssa sijaitsevalle valvontaviranomaiselle. Arvostamme kuitenkin sitä, jos otat ensin meihin yhteyttä ongelman ratkaisemiseksi.

Voit käyttää oikeuksiasi täyttämällä tämän lomakkeen.

6. Yhteystiedot

Voit käyttää oikeuksiasi täyttämällä yllä mainitun soveltuvan verkkolomakkeen. Jos sinulla on muita kysymyksiä henkilötietojen suojasta, voit ottaa meihin yhteyttä seuraavien yhteystietojen avulla:

Volvo Car Corporation

Postiosoite: Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden

Sähköpostiosoite: globdpo@volvocars.com

7. Muutokset tietosuojailmoitukseen

Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöihimme ja tehdä tähän tietosuojailmoitukseen muutoksia ja päivityksiä milloin tahansa. Tästä syystä suosittelemme tarkistamaan tämän tietosuojailmoituksen tiedot säännöllisesti. Tämä tietosuojailmoitus on ajan tasalla asiakirjan yläosassa olevan päiväyksen ajankohtana. Käsittelemme henkilötietojasi sen tietosuojailmoituksen mukaisesti, jonka perusteella ne on kerätty, ellemme ole saaneet suostumustasi niiden käsittelyyn muulla tavalla.