Artikkelin versio 2021.186.0

Tietosuojailmoitus – Volvo ID

Voimassa alkaen:

Julkaistu:

Tässä asiakirjassa selostetaan, miten Volvo Cars (alla määritetyn mukaisesti) käsittelee henkilötietojasi, kun luot Volvo ID:n ja käytät sitä saadaksesi pääsyn palveluihin Volvo Carsin digitaalisessa ekosysteemissä (jäljempänä "Volvo ID").

Löydät alta seuraavat tiedot:

1. Keitä me olemme

Volvo ID:n luomiseen ja käyttöön liittyvästä henkilötietojen käsittelystä vastaava yksikkö on Volvo Car Corporation, osoite Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Ruotsi, yhtiörekisterinumero 556074-3089, jäljempänä "Volvo Cars" tai "me".

2. Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi

Kun luot Volvo ID:n ja käytät sitä saadaksesi pääsyn Volvo Carsin digitaaliseen ekosysteemiin sisältyviin palveluihin, käsittelemme seuraaviin kategorioihin kuuluvia henkilötietoja:

Me keräämme tunnistetietosi (kuten etu- ja sukunimesi, puhelinnumerosi, kielivalintasi, asuinmaasi, sähköpostiosoitteesi ja salasanasi) luodaksemme sinulle tilin, tarjotaksemme sinulle pääsyn Volvo Cars -palveluihin tai muihin Volvo ID:tä edellyttäviin palveluihin ja viestiäksemme kanssasi Volvo ID:hen liittyvissä asioissa. Oikeusperusta tälle tietojen käsittelylle on Volvo Carsin kanssa tekemäsi sopimus (GDPR artikla 6.1.b).

Jotta voimme tarjota yleiskuvan Volvo ID:stäsi ja siihen liitetyistä palveluista Volvo ID -portaalissa, käsittelemme Volvo ID:täsi, auton tietoja (VIN, auton tiedot) ja Volvo ID:hesi liitettyjä palveluita. Tämän käsittelyn oikeusperusta on oikeutettu etu (GDPR artikla 6.1.f) esittää kaikki Volvo ID -tunnukseesi liittyvät autot ja palvelut.

Käsittelemme henkilötietojasi myös vianmääritystarkoituksiin Volvo ID:n luomisen tai käytön yhteydessä parantaaksemme tuotteidemme luotettavuutta. Käytämme tällöin osaa Volvo ID:stä (käyttäjänimi ja käyttäjätunnus). Oikeusperusta tälle käsittelylle on oikeutettu etumme (GDPR 6 artiklan kohta 1 f) varmistaa, että sinulle tarjoamamme tuote on vakaa ja luotettava.

3. Miten kauan säilytämme tietosi

Säilytämme henkilötietosi niin kauan, kuin sinulla on rekisteröity Volvo ID. Jos poistat Volvo ID:n (voit tehdä tämän Volvo ID -portaalissa), Volvo ID ja siihen liittyvät tiedot poistetaan kolmekymmentä (30) päivää poistamista koskevan pyyntösi jälkeen.

4. Kenen kanssa jaamme henkilötietosi

Volvo ID:n tarjoamisessa meitä tukevien käsittelijöiden kategorioita ovat:

 • tilin luomisen ja todentamisen palveluntarjoaja;
 • tietojen hosting
 • sähköpostin ja tekstiviestien jakelu
 • vianmäärityksen palveluntarjoaja

He voivat käyttää henkilötietoja vain meille suunnattujen palveluiden tarjoamiseen voimassa olevien tietojen käsittelyä koskevien sopimusten mukaisesti. Joissakin mainituista tilanteista käsittelijöiden käyttämiseen liittyy henkilötietojen siirtäminen rajoitetusti Euroopan unionin ulkopuolelle. Olemme toteuttaneet varotoimia, jotta tällaiset siirrot rajoitetaan vain tarpeelliseen laajuuteen ja jotta ne sisältävät vain tietoja, joita ei voida yhdistää suoraan sinuun. Näin riski on hyvin pieni, jos tietoja välitetään luvattomasti.

5. Oikeutesi suhteessa tietojen käsittelyyn meidän toimestamme

Rekisteröitynä sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla määrättyjä oikeuksia koskien henkilötietojesi käsittelyä meidän toimestamme. Nämä selitetään lyhyesti alla, ja voit käyttää niitä täyttämällä alla osoitetun lomakkeen.

 1. Oikeus peruuttaa suostumus: Kun olet antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi, tämä vaikuttaa tulevaan käsittelyyn.
 2. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Voit pyytää meiltä tietoja siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja meillä on tallennettuna. Me annamme sinulle pyynnöstä kopion henkilötiedoistasi. Jos pyydät lisäkopioita henkilötiedoistasi, voimme veloittaa sinulta kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten kattamiseksi. Sinulla on oikeus saada tietoja niistä suojakeinoista, joita käytämme henkilötietojen siirrossa EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin. Pyynnöstäsi vahvistamme, käsittelemmekö tietojasi ja siirrämmekö tietosi EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin.
 3. Oikeus oikaista tietoja: Sinulla on oikeus saada virheelliset tai puutteelliset itseäsi koskevat tiedot oikaistua. Pyrimme pitämään hallussamme olevat, jatkuvasti käytettävät henkilötiedot oikeellisina, täydellisinä, ajantasaisina ja relevantteina.
 4. Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, jos:
  1. henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä ajanjaksolla, jolla meidän tulee vahvistaa niiden oikeellisuus,
  2. käsittely on lainvastaista ja pyydät käsittelyn rajoittamista etkä henkilötietojen poistamista,
  3. emme enää tarvitse henkilötietojasi käsittelyä varten, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen asian hoitamista varten, tai
  4. vastustat tietojen käsittelyä meidän tarkistaessamme, ohittaako legitiimi intressimme sinun intressisi.
 5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada meille ilmoittamasi henkilötiedot ja, kun tämä on teknisesti mahdollista, oikeus pyytää, että siirrämme henkilötietosi (jotka olet ilmoittanut meille) toiseen organisaatioon, jos:
  1. käsittelemme henkilötietojasi automaattisesti;
  2. henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, tai niiden käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi, jossa olet osapuolena;
  3. olet ilmoittanut meille henkilötietosi; ja
  4. oikeutesi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei loukkaa toisten henkilöiden oikeuksia ja vapauksia.
  Sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa formaatissa. Oikeutesi saada henkilötietosi ei saa loukata muiden henkilöiden oikeuksia ja vapauksia. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi siirrettyä meidän toimestamme toiseen organisaatioon, jos tämä on teknisesti mahdollista.
 6. Oikeus tietojen poistamiseen: Sinulla on oikeus pyytää, että poistamme itseäsi koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme. Meidän täytyy noudattaa tätä pyyntöä, jos käsittelemme henkilötietojasi, ellei tietojen käsittely ole tarpeen:
  1. ilmaisunvapauden ja tiedonsaantioikeuden käyttämiseen;
  2. sellaisen oikeudellisen velvoitteen täyttämiseen, jonka kohdalla meitä koskeva EU:n tai jäsenvaltion lainsäädäntö edellyttää tietojen käsittelyä;
  3. arkistointitarkoituksiin, kun kyseessä on julkinen, tieteellinen tai historiantutkimukseen tai tilastollisiin tarkoituksiin liittyvä intressi; tai
  4. oikeudellisten vaatimusten tekemiseen tai puolustuksen järjestämiseen.
 7. Oikeus vastustaa: Voit – milloin tahansa – vastustaa henkilötietojesi käsittelyä määrätyssä tilanteessa edellyttäen, että käsittely ei perustu suostumukseesi vaan meidän tai kolmannen osapuolen legitiimiin intressiin. Tällöin emme enää käsittele tietojasi, ellemme voi esittää legitiimiä perustetta ja intressiä käsittelylle tai ellei käsittely ole tarpeen oikeudellisten vaatimusten tekemistä tai puolustuksen järjestämistä varten. Jos vastustat tietojen käsittelyä, ilmoita myös, haluatko että tietosi poistetaan. Muussa tapauksessa ainoastaan rajoitamme käsittelyä. Sinulla on myös milloin tahansa oikeus vastustaa, syytä ilmoittamatta, henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin (tämä sisältää profiloinnin siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin), jos tällainen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Jos markkinointi perustuu suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi (katso yllä).
 8. Oikeus tehdä valitus: Voit tehdä valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle tai mille tahansa EU:ssa sijaitsevalle valvontaviranomaiselle. Arvostamme kuitenkin sitä, jos otat ensin meihin yhteyttä ongelman ratkaisemiseksi – yhteystietomme ovat alla.

Voit käyttää meihin liittyviä oikeuksiasi täyttämällä tämän lomakkeen, joka auttaa meitä käsittelemään pyyntösi asianmukaisesti. Verkkolomake sisältää tiedot, jotka tarvitsemme tunnistaaksemme sinut ja arvioidaksemme pyyntösi. Puhelimitse tai sähköpostitse lähetettyjen pyyntöjen kohdalla sinun tulee toimittaa meille riittävät tiedot, jotta voimme varmistaa, että olet se henkilö, jonka henkilötietoja olemme keränneet. Sinun tulee myös selostaa pyyntösi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme arvioida sen asianmukaisesti ja vastata siihen. Jos emme voi tunnistaa sinua annettujen tietojen perusteella pääsyä tai tietojen poistamista koskevien pyyntöjen kohdalla, voimme pyytää sinulta lisätietoja.

6. Yhteystiedot

Oikeuksiesi käyttämiseksi katso kohta 5 edellä. Jos sinulla on muita kysymyksiä henkilötietojen suojasta, voit ottaa meihin yhteyttä seuraavien yhteystietojen avulla:

Volvo Car Corporation

Postiosoite: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden

Sähköpostiosoite: globdpo@volvocars.com

7. Muutokset tietosuojailmoitukseen

Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöihimme ja tehdä tähän tietosuojailmoitukseen muutoksia ja päivityksiä milloin tahansa. Aina, kun teemme merkittäviä muutoksia tähän ilmoitukseen, ja erityisesti kun tämän ilmoituksen taustalla on suostumuksesi, ilmoitamme sinulle muutoksista. Tämä tietosuojailmoitus on ajan tasalla asiakirjan yläosassa olevan päiväyksen ajankohtana.