Artikkelin versio 2020.99.0

Sähkön hyvitystä koskevat ehdot

Voimassa alkaen:

Julkaistu:

Sähkön hyvitystä koskevat ehdot

Volvo Car Corporation (ruotsalainen yhtiö, jonka yhtiörekisterinumero on 556074-3089 ja osoite 405 31 Göteborg, Ruotsi) yhdessä tytäryhtiöidensä ja jälleenmyyjäverkostonsa ("Volvo Cars", "me" tai "meidän") kanssa haluaa hyvittää Volvo Carsin auton käyttöön liittyvät sähkökustannukset ("Sähkön hyvitys").

Joillakin markkina-alueilla Volvo Car Corporationin tytäryhtiö on se oikeushenkilö, joka tarjoaa sinulle sähkön hyvityksen. Me ilmoitamme sinulle, jos tämä koskee osallistumistasi sähkön hyvitysohjelmaan.

Sähkön hyvitys on tarjolla vain tietyillä markkina-alueilla.

Osallistumisohjeet

Sähkön hyvitysohjelmaan osallistumisen edellytykset:

 • sinun tulee hyväksyä nämä sähkön hyvitystä koskevat ehdot ja Volvo Carsin palveluehdot ennen hyvitysjakson alkua.
 • sinulla tulee olla Volvo ID ja aktiivinen Volvo On Call -tilaus ja sinun tulee aktivoida "ajopäiväkirja"-toiminto Volvo Cars -sovelluksessa.
 • sinun tulee olla sähkön hyvitysohjelmaan kuuluvan auton omistaja tai pääkuljettaja.
 • luonnollisen henkilön tulee olla vähintään 18 vuoden ikäinen.
 • sinulla tulee olla asuinpaikka tai rekisteröity kotipaikka sillä markkina-alueella, jolla hyvitysohjelmaan kuuluva PHEV-auto on rekisteröity.
 • sinun tulee omistaa ohjelmaan kuuluva PHEV-auto tai käyttää sitä koko hyvitysjakson ajan.

Sähkön hyvitysohjelma ei koske lyhytkestoisia vuokrauksia tai Volvo Carsin ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä, alihankkijoita tai heidän perheitään.

Joillakin markkina-alueilla sinun täytyy ehkä asioida toisen Volvo Carsin yksikön tai jälleenmyyjäverkoston yksikön kanssa, mikäli paikallinen lainsäädäntö tätä edellyttää.

Lisää markkina-aluekohtaisia sähkön hyvitysohjelman toimintaa koskevia ehtoja voidaan julkaista myöhemmin.

Miten sähkön hyvitys toimii?

Näissä sähkön hyvitystä koskevissa ehdoissa käytetyt määritelmät:

 • "Hyvitys" tarkoittaa summaa, joka on laskettu kertomalla kampanjaan kuuluvassa PHEV-autossa hyvitysjakson aikana käytetyt kilowattitunnit (enintään 3 000 kWh:iin asti) oman maasi keskimääräisellä sähkön kuluttajahinnalla.
 • "Sähkön kuluttajahinta" tarkoittaa kuluttajien hyvitysjaksolla maksamaa sähkön hintaa per kWh, ja se on Volvon määrittämä julkisiin tietolähteisiin perustuen.
 • "Kampanjaan kuuluva PHEV-auto" tarkoittaa Volvo Carsin Plug-in Hybrid -autoa, joka on tilattu (tai Care by Volvo -palvelu on tilattu) aikavälillä 16. lokakuuta 2019 - 30. syyskuuta 2020 tai myöhemmin, jos Volvo Cars on pidentänyt ajanjaksoa.
 • "Pääkuljettaja" on määritetty Volvo Carsin palveluehdot, tämä sisältää Care by Volvo -tilaajan näiden sähkön hyvitystä koskevien ehtojen kohdalla.
 • "Hyvitysjakso" tarkoittaa enintään 12 kuukauden jaksoa ensimmäisestä kampanjaan kuuluvan PHEV-auton käytöstä sen jälkeen, kun Volvo Cars -sovellus on päivitetty sähkön käyttö- ja valvontatyökaluilla.

Voit käyttää Volvo Cars -sovellusta nähdäksesi sähkön hyvitysohjelmaan kuuluvan auton käyttämän sähkön määrän ja arvion hyvityksestä tänä ajankohtana. Volvo Cars määrittää lopullisen hyvityssumman.

Volvo Cars voi kampanjaan kuuluvan PHEV-auton yhteyspalveluja käyttämällä tallentaa tiedot käytetyn sähkön määrästä ja ilmoittaa tiedot sinulle Volvo Cars -sovelluksen kautta. Ajopäiväkirjaan tallennetut tiedot ovat vain arvio eivätkä täydellinen lukema todellisesta käytetystä sähköstä. Palvelu tarjotaan "sellaisena kuin se on”, ilman mitään takuita häiriöttömästä tai virheettömästä palvelusta tai liittyen tietojen laatuun, tarkkuuteen, ajankohtaisuuteen, totuudenmukaisuuteen, täydellisyyteen tai luotettavuuteen.

Volvo Cars tarvitsee kohtuullisen ajan hyvitysjakson päätyttyä ajopäiväkirjan tietojen käsittelyyn ja analysointiin ennen kuin hyvitys voidaan maksaa. Hyvityksen maksuun voi liittyä kolmannen osapuolen erityisehtoja.

Kaikki käytetty sähkö aikana, jolloin ajopäiväkirja on poissa käytöstä hyvitysjaksolla, jätetään huomioimatta hyvityksessä.

Sähkön hyvitystä ei voi siirtää eikä se ole saatavana, jos auto myydään kolmannelle osapuolelle tai toiselle omistajalle hyvitysjakson aikana, tai CbV:n kohdalla tilaus päättyy tai lakkautetaan hyvitysjakson aikana. Jos autoon on liitetty useampi Volvo ID, vain yksi hyvitys maksetaan.

Yritysasiakkaat ja -autot

Autojen omistaja on vastuussa sopimuksista, joita se tekee kampanjaan kuuluvien PHEV-autojen käyttäjien kanssa. Yritysautoihin kohdistuvat hyvitykset maksetaan pääkuljettajalle, jolla on kampanjaan kuuluvaan PHEV-autoon liitetty Volvo Cars -sovellus. Pääkuljettajan, joka haluaa osallistua sähkön hyvitysohjelmaan, tulee varmistaa, että hänellä on lupa yhdistää kampanjaan kuuluva PHEV-auto sähkön hyvitysohjelmaan, mukaan lukien mm. suostumus työnantajalta tai vakuutus- tai leasing-yhtiöltä. Näiden velvoitteiden noudattamatta jättäminen johtaa hyvitysoikeuden lakkaamiseen.

Vastuuvapauslauseke ja vastuut

Volvo käyttää kaupallisesti kohtuullisia toimenpiteitä varmistaakseen, että sähkön hyvitys on saatavilla kaikille ehdot täyttäville käyttäjille, mutta ei vastaa siitä, jos sähkön hyvitystä ei ole saatavilla tai pääkuljettajalle aiheutuu mitä tahansa vahinkoa sähkön hyvitysohjelman käyttöön liittyen.

Volvo Cars pidättää oikeuden perua tai muuttaa näitä ehtoja ilman ennakkoilmoitusta milloin tahansa, mistä tahansa syystä ja ilman tästä aiheutuvia vastuita.

Yksityisyys

Sinun ja kaikkien muiden asiakkaidemme yksityisyyden suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Sähkön hyvitysohjelman käyttöä koskevat Volvo Car Groupin Asiakastietojen käsittelyä koskevat periaatteet.

Jos sinulla on kysyttävää sähkön hyvityksestä, ota meihin yhteyttä:

https://www.volvocars.com/intl/legal