Volvo On Call -sovelluksen yhdistäminen Volvoonne

Volvo On Call -sovelluksen yhdistäminen Volvoonne

Voidaksenne käyttää Volvo On Call -palvelun myötä tarjottavia sovelluspalveluja teidän pitää liittää Volvo On Call -sovellus autoonne. Tämä artikkeli kertoo, kuinka Teidän pitää menetellä.

Volvo On Call -sovelluksen yhdistäminen Volvoonne

Tämä menettely pitää tehdä autossa (kuljettajan paikalta). Noudattakaa alla olevia ohjeita.

Ohjeet

Varmistakaa, että autonne on paikassa, jolla on puhelimen kenttä ja että kannettavassa laitteessanne on internet-yhteys.

Jos autonne on varustettu sekä Sensus Connect- että Volvo On Call -järjestelmällä, varmistakaa, ettei "automodeemi" ole valittuna internetlähteeksi infotainment-järjestelmässä. Jos se on valittuna, ette voi toteuttaa kohtaa 5 seuraavassa ettekä siten myöskään yhdistää Volvo On Call-sovellusta autoonne. Tietoja internetliitännästä, ks. Yhteyden vaihtaminen henkilökohtaisen SIM-kortin ja matkapuhelimen välillä.

Ennen kuin aloitatte, varmistakaa, että teillä on käytettävissä nelinumeroinen Volvo On Call -PIN-koodinne (Volvo On Call -PIN-koodi), Volvo ID -tunnuksenne (Volvo ID:n luominen ja rekisteröinti ) ja auton VIN- tai rekisterinumero. Volvo ID -tunnus voidaan luoda kirjauduttaessa Volvo On Call -sovellukseen.

Istuutukaa autoon kannettava laitteenne mukananne ja kytkekää auton sytytysvirta. Älkää käynnistäkö auton moottoria.

Kirjautukaa Volvo On Call -sovellukseen saamallanne Volvo ID -tunnuksella ja noudattakaa sovelluksen ohjeita.

Vahvistakaa kytkentä sovelluksen ja autonne välillä painamalla kerran nopeasti auton On Call-painiketta (älkää pitäkö painiketta painettuna).

Nyt voitte alkaa käyttää Volvo On Call-sovelluspalveluja.

Kun Volvo On Call -sovelluksessa näytetään kehotus painaa On Call -painiketta, odottakaa muutama sekunti ennen painamista varmistaaksenne, että auto on todentamistilassa.

P3/P4 - Support site - On Call-button

On Call -painike

Vinkkejä Volvo On Call -sovelluksen käyttämiseen

Jos Volvo On Call -sovelluksessa esiintyy häiriöitä, vaikka auto, johon sovellus on yhdistetty, on ulkona avoimella paikalla ja matkapuhelimella on hyvä internet-yhteys ja voimakas kenttä, yrittäkää asentaa sovellus uudelleen mobiililaitteeseenne.

Automalli/vuosimalli

Volvo On Call -järjestelmällä varustetut vuosimallin 2012 ja uudemmat autot

Järjestelmä

Volvo On Call

Tämä artikkeli kattaa

Automalli/vuosimalli

Volvo On Call -järjestelmällä varustetut vuosimallin 2012 ja uudemmat autot

Järjestelmä

Volvo On Call

Aiheiden alla listatut

Auton järjestelmä Tilit & Kirjautuminen Volvo On Call

Asiaan liittyvää tietoa

Volvo ID:n luominen ja rekisteröinti Volvo ID Volvo On Call

 Auta meitä arvioimaan tämä artikkeli

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description