Volvo On Call

44 Tulokset

Volvo On Call -tilauksen jatkaminen

Jos teidän on jatkettava Volvo On Call -tilaustanne tai aktivoitava se uudelleen, voitte tehdä sen useammalla eri tavalla.

Volvo On Call-sovellus: auton etäkäynnistyksen hallinta

Auton etäkäynnistystoiminnon (ERS - Engine Remote Start) ansiosta auto voidaan viilentää tai lämmittää Volvo On Call -sovelluksen kautta ennen sen käyttöä.

Volvo On Call-sovellus: Lämmittimen etäkäynnistys

Jos autonne on varustettu pysäköintilämmittimellä, voitte Volvo On Call-sovelluksen kautta etäkäynnistää pysäköintilämmittimen siten, että autonne on lämmin valittuna ajankohtana.

Volvo On Call - omistajanvaihdos

Jos ostatte käytetyn auton, joka on varustettu Volvo On Call -järjestelmällä, on pari kohtaa, jotka Teidän pitää tehdä ennen kuin voitte käyttää Volvo On Call -palveluita. Kohdat selostetaan tässä artikkelissa.

Tietojen yhteiskäyttöasetukset Volvo On Call -palvelussa

Tietojen yhteiskäyttö on oletusarvoisesti käytössä Volvo On Call -palvelua varten. Tämä tarkoittaa sitä, että teidän ei tarvitse itse aktivoida tietojen yhteiskäyttöä palvelua varten ostaessanne uuden auton tai esim. tehdasasetusten palautuksen jälkeen.

Volvo On Call

Volvo On Call on yhdysrakenteinen avustusjärjestelmä, jonka sisältämän sovelluksen avulla on mahdollista ohjata Volvoanne etäältä. Volvo On Call -sovelluksella voitte muun muassa lukita autonne, lukea kojelautaa ja etäohjata auton ilmastointia sovelluksen yhdellä vaivattomalla painalluksella.

Yhteyden vaihtaminen henkilökohtaisen SIM-kortin ja matkapuhelimen välillä

Joskus on hyvä vaihtaa yhteydestä henkilökohtaisen SIM-kortin kautta matkapuhelimen käyttämiseen internetyhteytenä autollenne, esim. kun ajatte toisessa maassa. Tämä artikkeli koskee Sensus Connect - ja Volvo On Call -järjestelmällä varustettuja autoja.

Volvo On Call -sovelluksen yhdistäminen Volvoonne

Voidaksenne käyttää Volvo On Call -sovelluspalveluja Teidän pitää liittää Volvo On Call -sovellus autoonne. Tämä artikkeli kertoo, kuinka Teidän pitää menetellä.

Volvo On Call -palvelun käyttäminen päälle puettavilla varusteilla

Volvo On Call -käyttäjänä käytössänne on mobiilisovellus, jonka voitte yhdistää älykelloihinne. Volvo On Call -palvelun avulla voitte mm. käynnistää pysäköintilämmittimen ja lukea Volvonne tiedot suoraan esimerkiksi älykellosta. Voitte käyttää Volvo On Call -toimintoja myös muilla päälle puettavilla varusteilla. Tässä kuvaillaan, mitkä Volvo On Call -toiminnot ovat käytettävissä erilaisilla päälle puettavilla varusteilla, sekä vaatimukset, joiden on täytyttävä toimintojen käyttöönottoa ja käyttämistä varten.

Volvo On Call -tilauksen käsittely

Päivitetty 9/17/2019

Volvo On Call -tilauksen käsittely

Volvo On Call on tilauspalvelu. Tilaukseen sisältyvät hätäapu- ja turvapalvelut sekä sovelluspalvelut. Artikkelissa kerrotaan, miten käsittelette Volvo On Call -tilauksenne.

Volvo On Call-tilauksen tila

Voitte katsoa Volvo On Call -tilauksenne tilan Volvo On Call -sovelluksenne kohdasta "Näytä tiedot" välilehdeltä "Auto". Siinä voitte myös jatkaa tilaustanne.

Jos ette pääse Volvo On Call -sovellukseen, ottakaa yhteys jälleenmyyjäänne, joka auttaa Teitä löytämään tiedot tilauksenne päättymispäivästä. Tällöin teidän on annettava autonne VIN-numero (Vehicle Identification Number). Tietoa VIN-numeron löytämisestä: ks. Auton VIN:n (Vehicle Identification Number) löytäminen.

Volvo On Call-tilauksen jatkaminen

Voitte jatkaa Volvo On Call -tilaustanne mm. Volvo On Call -sovelluksessa tai ostamalla jatkoa verkossa. Lisätietoa tilauksenne jatkamisesta: ks. Volvo On Call -tilauksen jatkaminen.

Ilmoitus Volvo On Call -tilauksen päättymisestä

Jos Volvonne on vuosimallia 2011 tai uudempi, huomionne kiinnitetään siihen, että tilauksenne on päättymässä ja että Teidän pitää uusia se.

Teille ilmoitetaan 45 päivään ennen tilauksen päättymistä, ilmoituksella Volvonne näytössä, siitä että Volvo On Call-tilauksenne on päättymässä. Teitä, jotka käytätte Android- tai iOS-versiota Volvo On Call-sovelluksesta, muistutetaan myös sovelluksessanne.

Päättynyt Volvo On Call-tilaus

Kun tilausjakso on päättynyt, saatte autonne näyttöön ilmoituksen: "On Call Aktiv. poistettu" (vain vuosimallin 2011 ja uudemmille autoille). Ilmoitus häviää, kun tilaus aktivoidaan uudelleen.

Ette voi käyttää Volvo On Call-palveluja tai Volvo On Call-sovellusta, kun tilaus on päättynyt. Kuitenkin hätäpalvelut SOS-painikkeen kautta ja automaattinen törmäyshälytys jatkavat toimintaansa. Jos haluatte käyttää Volvo On Call-järjestelmää jälleen, Teidän pitää uusia tilauksenne, ks. edellä olevaa kohtaa Volvo On Call-tilauksen uusiminen.

Tienvarsiavun kustannukset

Tienvarsiavun kustannukset sisältyvät ensimmäisiin XVaihtelevat markkina-alueittain. vuoden ajan ostettaessa uusi Volvo. Kun tämä aika on kulunut, tarjotaan useimmilla markkina-alueilla ilmaista tienvarsiapua, jos auto saa säännöllistä huoltoa valtuutetulla Volvo-korjaamolla. Valtuutettu Volvo-jälleenmyyjä voi kertoa teille tienvarsiapusopimuksenne tilasta.

Volvo On Call voi auttaa teitä pääsemään jälleen liikkeelle, myös silloin kun tienvarsisopimus ei ole enää voimassa. Jos näin on, Teitä pyydetään maksamaan Teille toimitetun palvelun kustannukset.

Huomio

Huomatkaa, että jos teillä ei ole voimassa olevaa tienvarsiapusopimusta, niin hinauksesta voi aiheutua kustannuksia.

Automalli/vuosimalli

Volvo On Call -järjestelmällä varustetut vuosimallin 2012 ja uudemmat autot

Järjestelmä

Volvo On Call


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

Volvo On Call -järjestelmällä varustetut vuosimallin 2012 ja uudemmat autot

Järjestelmä

Volvo On Call


Oliko tästä apua?


Volvo On Call-sovellus: auton etäkäynnistys

Auton etäkäynnistystoiminnon (ERS - Engine Remote Start) ansiosta auto voidaan viilentää tai lämmittää Volvo On Call -sovelluksen kautta ennen sen käyttöä.

Volvo On Call

Volvo On Call on yhdysrakenteinen avustusjärjestelmä, joka yhdessä sovelluksen kanssa voi mahdollistaa Volvonne ohjaamisen etäältä. Volvo On Call -sovelluksella voitte mm. lukita autonne, lukea kojelaudan tiedot ja ilmastoida auton moottorin etäkäynnistyksen avulla (ERS – Engine Remote Start). Tämä artikkeli kertoo Volvo On Call -järjestelmän toiminnot ja edut.

Volvo On Call-sovellus: Lämmittimen etäkäynnistys

Jos autonne on varustettu pysäköintilämmittimellä, voitte etäkäynnistää pysäköintilämmittimen Volvo On Call -sovelluksen kautta siten, että autonne on lämmin valittuna ajankohtana ennen ajoon lähtöä.

Volvo On Call Yhteensopivat yksiköt

Tässä esitetään ne kannettavat laitteet, jotka ovat yhteensopivia Volvo On Call -sovelluksen kanssa.

Volvo On Call -sovellus: hybridiautoihin

Volvo On Call -sovelluksen toiminnot voivat erota toisistaan eri vuosimallien Volvoissa. Hybridiauton omistajana käytettävissänne on Volvo On Call -toimintoja, jotka näyttävät muun muassa akun ja latauksen tilan tai auttavat löytämään lähimmän latausaseman.

Tienvarsiapu ja hätäapupalvelut Volvo On Call -järjestelmän kautta

Tarvittaessa tienvarsiapua tai hätäapupalveluja, avun saamiseksi on eri menettelytapoja. Tämä artikkeli kertoo, kuinka pääsette yhteyteen Volvo On Call -palvelukeskuksen kanssa saadaksenne sopivaa apua.

Volvo On Call-sovellus

Volvo On Call -käyttäjänä Teillä on pääsy sovellukseen, jonka avulla voitte pitää yhteyttä autonne kanssa eri sovellustoimintojen kautta. Tässä artikkelissa kuvataan, miten sovellus ladataan, sekä käytettävissä olevien sovellustoimintojen valikoima.

Volvo On Call -palvelun käyttäminen päälle puettavilla varusteilla

Volvo On Call -käyttäjänä käytössänne on sovellus, jonka voitte yhdistää älykelloihinne. Volvo On Call -palvelun avulla voitte mm. käynnistää pysäköintilämmittimen ja lukea Volvonne tiedot suoraan esimerkiksi älykellosta. Voitte käyttää Volvo On Call -toimintoja myös muilla päälle puettavilla varusteilla. Tässä kuvaillaan, mitkä Volvo On Call -toiminnot ovat käytettävissä erilaisilla päälle puettavilla varusteilla, sekä vaatimukset, joiden on täytyttävä toimintojen käyttöönottoa ja käyttämistä varten.

Volvo On Call-sovellus

Volvo On Call -käyttäjänä Teillä on pääsy Volvo On Call -sovellukseen, jonka avulla voitte pitää yhteyttä autonne kanssa eri sovellustoimintojen kautta. Artikkelissa kuvataan, miten sovellus ladataan ja mitä sovellustoimintoja on käytettävissä.

Volvo On Call Informaatioilmoitukset

Tässä artikkelissa kerrotaan esimerkiksi informaatioviesteistä, jotka ponnahtavat näyttöön, kun Volvo On Call ei toimi.

Volvo On Call-sovellus: auton etäkäynnistyksen hallinta

Auton etäkäynnistyksen (ERS – Engine Remote Start) avulla voitte Volvo On Call -sovelluksen kautta käynnistää auton etäältä voidaksenne ilmastoida (viilentää tai lämmittää) autonne ennen kuin käytätte sitä.

Tietosuojan ja tietojen yhteiskäytön asetukset ovat kuljettajaprofiilikohtaisia

Alkaessanne käyttää uutta kuljettajaprofiilia tietojen yhteiskäytön asetukset profiilissa asetetaan auton vakioasetuksiin ja ne ovat deaktivoituja.

Volvo On Call Informaatioilmoitukset

Tässä artikkelissa kerrotaan esimerkiksi informaatioviesteistä, jotka voivat ponnahtaa näyttöön, kun Volvo On Call ei toimi.

Volvo On Call-sovellus: Autonne lukitseminen/lukituksen avaaminen

Volvo On Call -sovelluksessanne voitte nähdä, lukitsitteko autonne vai ette, jotta vältytte menemästä takaisin tarkistamaan asian. Sovelluksessa näette ko. lukitustilan ja voitte sekä lukita että avata auton lukituksen etäältä. Voitte myös avata autonne lukituksen Volvo On Call -palvelukeskuksen kautta.

Varkausvaroitus ja jäljitys

GPS-paikannuksen ja GSM-tekniikan avulla Volvo On Call toimii apuvälineenä, jos autonne varastetaan. Nämä palvelut auttavat Teitä, kun otatte yhteyden Volvo On Call -palvelukeskukseen.

Käytettävissä olevat Volvo On Call-sovellustoiminnot Volvo-malleittain

Volvo On Call -sovellus sisältää runsaasti toimintoja ja se, mitkä niistä ovat käytettävissänne, riippuu omistamastanne Volvo-mallista. Tässä artikkelissa on yleistä tietoa erilaisille Volvo-malleille tarjolla olevista Volvo On Call -sovelluspalveluista.

Volvo On Call-järjestelmän käynnistäminen

Volvo On Call on yhdysrakenteinen avustusjärjestelmä, joka yhdessä sovelluksen kanssa mahdollistaa Volvonne ohjaamisen etäältä. Tämä artikkeli kertoo, kuinka pääsette alkuun Volvo On Call -järjestelmän ja Volvo On Call -sovelluksen kanssa. Seuraavat tiedot koskevat vain mallivuoden 2017 ja uudempia autoja sekä XC90- ja XC90 Twin Engine -autoja, jotka on varustettu Volvo On Call -järjestelmällä.

Wi-Fi Hotspot-palvelun (Volvo On Call) käyttäminen

Autot, jotka on varustettu Sensus Connect - ja Volvo On Call -järjestelmällä voivat synnyttää Wi-Fi Hotspot -yhteyden voidakseen jakaa internetin muihin laitteisiin autossa.

Tietosuoja ja tietojen yhteiskäyttö

Monien palvelujen ja sovellusten täytyy pystyä lähettämään ja ottamaan vastaan tietoa. Yhdistettyjen palvelujen ja sovellusten tietojen yhteiskäyttötoiminto on oletusarvoisesti pois käytöstä. Voidaksenne käyttää tiettyjä palveluja ja sovelluksia autossanne teidän on itse aktivoitava tietojen yhteiskäyttö niitä varten.

Tietojen yhteiskäytön ottaminen käyttöön käynnistettäessä palvelu tai sovellus

Jos ette ole ottanut tietojen yhteiskäyttöä käyttöön tiettyä palvelua tai ladattuja sovelluksia varten, voitte tehdä sen käynnistäessänne ne keskinäytössä. Jos käynnistätte palvelun ensimmäistä kertaa tai esim. tehdasasetusten palautuksen tai tiettyjen ohjelmistopäivitysten jälkeen, teidän on myös hyväksyttävä Volvon yhdistettyjä palveluja koskevat ehdot.

Volvo On Call-sovellus: Ajopäiväkirja

Volvo On Call -sovellus voi luoda automaattisesti ajopäiväkirjan, jonka avulla saatte käsityksen automatkoistanne. Tiedot ovat näkyvissä kaikista tileistä, jotka olette yhdistänyt autoonne.

Volvo On Call -sovellus: Puheohjaus Sirin avulla

Käyttäessänne Siriä voitte ohjata tiettyjä Volvo On Call -toimintoja pelkkien puhekomentojen avulla. Voitte esimerkiksi kysyä, paljonko polttoainetta on jäljellä, tai tarkistaa, ovatko ovet lukossa.

Ottakaa yhteyttä Volvo On Call -palvelukeskukseen

Tietoa siitä, miten voitte ottaa yhteyden Volvo On Call -palvelukeskukseen.

Volvo On Call-järjestelmän käynnistäminen

Volvo On Call on yhdysrakenteinen avustusjärjestelmä, jonka sisältämän sovelluksen avulla on mahdollista ohjata Volvoanne etäältä. Tämä artikkeli kertoo, kuinka pääsette alkuun Volvo On Call -järjestelmän ja Volvo On Call -sovelluksen kanssa. Seuraavat tiedot koskevat vain mallivuoden 2012–2016 autoja, jotka on varustettu Volvo On Call -järjestelmällä.

Auton lataamisen suunnittelu ja ajoittaminen Volvo On Call -sovelluksen avulla

Volvo On Call -sovelluksen avulla voitte suunnitella ja ajoittaa autonne lataamisen.

Tietojen yhteiskäytön aktivointi palveluja ja ladattuja sovelluksia varten asetusvalikon kautta

Voitte aktivoida tietojen yhteiskäytön palveluja ja ladattuja sovelluksia varten keskinäytön asetusvalikossa.

Volvo On Call-sovellus: Ajopäiväkirjan käsittely

Volvo On Call -sovellus voi luoda automaattisesti ajopäiväkirjan, joka antaa teille katsauksen automatkoistanne. Tämä artikkeli kertoo, kuinka ajopäiväkirjaa käsitellään. Esim. kuinka ryhmittelette matkat, puratte ajopäiväkirjan tai kuinka viette matkan.

Volvo On Call Lepotila (Stand by)

Kun autoa ei käytetä pitempiin aikoihin, akun säästämiseksi Volvo On Call -järjestelmä on ohjelmoitu asettumaan lepotilaan.

Volvo On Call - Kielet ja maat

Tämä artikkeli kertoo, millä markkina-alueilla Volvo On Call on käytettävissä ja millä kielillä Volvo On Call-sovellus on.

Eri järjestelmien tietojen ja henkilökohtaisten tietojen jakamisen käytöstäpoisto

Tietyissä automalleissa voi olla tarpeen asettaa yksittäisiä järjestelmiä uudelleen, jos ette halua niiden jakavan tietoja autostanne. Katsokaa kohdasta "Tämä artikkeli on relevantti", voiko tämä teksti koskea teidän autoanne. Huomatkaa, että ette voi käyttää toimintojanne täysin, jos jokin toiminnallisuus poistetaan käytöstä.

Volvo On Call - omistajanvaihdos

Jos ostatte käytetyn auton, joka on varustettu Volvo On Call -järjestelmällä, on pari kohtaa, jotka Teidän pitää tehdä ennen kuin voitte käyttää Volvo On Call -palveluita. Kohdat selostetaan tässä artikkelissa.

Volvo On Call -sovellus: auton etäkäynnistäminen

Auton etäkäynnistyksen (ERS – Engine Remote Start) avulla voitte Volvo On Call -sovelluksen kautta käynnistää auton voidaksenne viilentää tai lämmittää sen ennen käyttöä.

Yhdistäminen internetiin henkilökohtaisen SIM-kortin kautta (Volvo On Call)

Jotta voidaan yhdistää internetiin henkilökohtaisen SIM-kortin kautta, pitää Volvonne olla varustettu järjestelmillä Sensus Connect ja Volvo On Call. Kun olette synnyttänyt internetyhteyden, suositellaan PIN-koodilukon avaamista, jotta voidaan automaattisesti yhdistää internetiin.

Käyttäjädatan poistaminen Volvostanne

Jos myytte Volvon, joka on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, Teidän tulee poistaa kaikki henkilökohtainen data autosta ja palauttaa auto sen alkuperäiseen tehdasasetukseen.