AdBlue®

AdBlue ®

AdBlue on väritön neste, jota käytetään auton polttojärjestelmässä (SCR) dieselmoottorista tulevien haitallisten aineiden päästöjen vähentämiseksi. Tästä voitte lukea tietoa AdBlue-nesteestä ja sen lisäämisestä sekä AdBlue-määrän tarkistamisesta.

Pakokaasujen puhdistus AdBlue

Saksan autonvalmistajien liiton (VDA) rekisteröity tavaramerkki.

-nesteen avulla

AdBlue-neste auttaa poistamaan pakokaasuista haitallisia aineita ja siten vähentämään typpioksidien päästöjä. Tekniikka toimii siten, että dieselsäiliön vieressä olevasta erillisestä säiliöstä ruiskutetaan tietty määrä AdBlue-nestettä pakokaasujärjestelmään haitallisten aineiden päästöjen vähentämiseksi. AdBlue koostuu enimmäkseen vedestä (n. 67,5 % vettä ja 32,5 % ureaaCO(NH2)2). Se on kehitetty erityisesti käytettäväksi auton polttojärjestelmässä (SCR-järjestelmä). AdBlue-nesteellä on oma säiliö, joka täytetään polttoainesäiliön luukun sisäpuolella olevan erillisen täyttöputken kautta. Kuljettajan näytössä näytetään AdBlue-määrä ja ilmoitetaan, milloin sitä on lisättävä.

Tässä kuvataan lyhyesti AdBlue. Suosittelemme, että luette lisätietoa ja tärkeitä varoituksia automallinne käyttöoppaasta.

AdBlue-nesteen tarkistaminen ja lisääminen

Tarkistakaa AdBluen määrä säännöllisesti ja lisätkää sitä, jos kuljettajan näytössä ilmoitetaan AdBlue-nesteen olevan vähissä. Pakokaasujen puhdistusjärjestelmä valvoo jatkuvasti AdBlue-nesteen tasoa, laatua ja annostelua. Jos jotain on vialla, kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus. Volvon tekninen palvelu voi lisätä AdBlue-nestettä huollossa, mutta sitä voidaan lisätä tarvittaessa myös itse. Ajotavasta, ulkolämpötilasta ja järjestelmän toimintalämpötilasta riippuen nestettä on lisättävä muutaman kerran myös huoltojen välillä. AdBlue-nestettä täytetään polttoainesäiliön luukun sisäpuolella olevan erillisen täyttöputken kautta.

Jos Adblue-säiliö tyhjenee täysin, autoa ei voida enää käynnistää. Jotta auto voidaan käynnistää uudelleen, säiliöön on täytettävä vähintään kuljettajan näytössä ilmoitettu määrä erittelyjen mukaista AdBlue-nestettä. Älkää ajako säiliötä täysin tyhjäksi ja lisätkää nestettä hyvissä ajoin.

AdBlue-määrän tarkistus

18w09 - Supportsite - Car Status symbol

Avatkaa sovellus Auton tila sovellusnäkymässä.

18w09 - Supportsite - Adblue level Symbol

Painakaa Tila, jotta näette AdBlue-määrän.

18w09 - Supportsite - Graphic for AdBlue level centerdisplay

AdBlue-määrän grafiikka keskinäytössä.

Kukin ilmaisinpalkin osa tarkoittaa n. 25 %:a täydestä säiliöstä. Kun nestettä on alle 25 % säiliön tilavuudesta, jäljellä oleva ilmaisinpalkin osa muuttuu keltaiseksi, ja kun määrä on alle 10 % säiliön tilavuudesta, se muuttuu punaiseksi.

Lisääminen

18w09 - Supportsite - AdBlue level low message

Kun AdBlue alkaa olla vähissä, kuljettajan näytössä syttyy symboli ja ilmoitus AdBlue vähissä näytetään.

Avatkaa polttoainesäiliön luukku painamalla sen takaosaa kevyesti.

18w09 - Supportsite - Picture showing blue cover for filling AdBlue

Avatkaa AdBlue-nesteelle tarkoitetun pienemmän täyttöputken sininen kansi.

Lisätkää oikean laatuistaISO 22241AdBlue-nestettä. Älkää ylitäyttäkö säiliötä.

Tankattaessa huoltoasemalla AdBlue-pumpusta on suositeltavaa käyttää henkilöautolle sopivaa pumppua. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää raskaammille ajoneuvoille tarkoitettua AdBlue-pumppua.

AdBlue-nesteen käsittely

AdBlue koostuu enimmäkseen vedestä eikä se ole tulenarkaa, mutta sitä on käsiteltävä varovasti, koska se voi ärsyttää silmiä ja ihoa. Välttäkää höyryjen hengittämistä sekä iho- ja silmäkosketusta.

Adblue-nestettä on säilytettävä tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa lämpötilassa -11 ... +30 °C. Nestettä ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa. Kun ulkona on kylmä, huomatkaa, että neste jäätyy -11 °C:ssa.

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40- ja XC60-mallit

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Tämä artikkeli kattaa

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40- ja XC60-mallit

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Aiheiden alla listatut

Ylläpito ja huolto Auton käyttäminen

 Auta meitä arvioimaan tämä artikkeli

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description