Puheääniohjauksen aloittaminen

Puheääniohjauksen aloittaminen

Puheohjauksella voitte käyttää auton toimintoja, esim. radiota tai yhdistettyä matkapuhelinta antamalla puhekomentoja. Jos autossa on Sensus Navigation, voitte myös antaa käskyjä navigointijärjestelmälle.

Mitä puheohjaus on?

Puheohjausjärjestelmän avulla voitte ohjata tiettyjä infotainment- ja ilmastointitoimintoja puhekomennoilla. Järjestelmä voi vastata puhumalla ja näyttämällä tietoa kuljettajan näytössä.

Puheohjaus on tukitoiminto, joka voi helpottaa eri komentojen käyttöä autossanne. Se toimii periaatteessa kuin tavallinen sovellus, johon syötetään tietoja määrätyssä järjestyksessä jonkin tehtävän suorittamiseksi, mutta näppäimistöllä kirjoittamisen sijasta käytetään puhekomentoja. Siksi voi olla hyvä perehtyä siihen, miten ja missä järjestyksessä puhekomento on lausuttava toivotun tuloksen saavuttamiseksi.

Seuraavassa johdannossa on yleiset ohjeet siitä, miten pääsette alkuun puheohjauksen käytössä autossanne. Kohdan "Aiheeseen liittyviä tietoja" linkeistä voitte lukea lisää siitä, miten puheohjausta voidaan käyttää tarkemmin viidellä eri osa-alueella: "navigointiJos autossa on Sensus Navigation", "auton ilmastointi", "puhelin", "tekstiviestit" ja "radio ja mediasoitin".

P5–1507–Speech-overview

Puheohjausjärjestelmä

Puheohjauksen aloittaminen

Puheääniohjauksen aloittaminen

Keskinäytön asetukset ja valikot vaihtelevat ohjelmistoversiosta riippuen.

P5–1507–Voice control symbol

Komennon antamiseksi puheohjausjärjestelmän kautta käydään "vuoropuhelu" järjestelmän kanssa. Vuoropuhelu aloitetaan painamalla lyhyesti puheohjauspainiketta ohjauspyörän oikealla puolella. Painettuanne painiketta kuulette piippauksen ja kuljettajan näytössä näytetään puheohjauksen symboli.

Se osoittaa, että järjestelmä on alkanut kuunnella ja voitte alkaa syöttää komentoa puhumalla. Kun alatte puhua, tunnistus opettelee ymmärtämään puhettanne. Tämä kestää muutaman sekunnin ja tehdään automaattisesti, mikä tarkoittaa sitä, että teidän ei tarvitse käynnistää puheopetusta manuaalisesti.

Puheohjauksen käyttö

Kun käytte vuoropuhelua järjestelmän kanssa, puhukaa luonnollisella nopeudella ja tavallisella keskusteluäänellä. Yleensä järjestelmä toimii niin, että se kuuntelee peruskomennon, jota seuraavat yksityiskohtaisemmat tiedot täsmentävät sen, mitä haluatte järjestelmän tekevän.

Voitte muuttaa järjestelmän äänenvoimakkuutta kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä järjestelmän puhuessa. Muita painikkeita voidaan hyvin käyttää puheohjauksen aikana. Muut äänet on kuitenkin vaiennettu järjestelmän vuoropuhelun aikana, joten joitakin ääniin liittyviä toimintoja ei voida käyttää painikkeilla.

Puheohjauksen keskeyttäminen

Voitte keskeyttää puheohjauksen jollakin seuraavista tavoista:

  • Painamalla pitkään puheohjauspainiketta , kunnes kaksi piippausta kuuluu.
  • Painamalla lyhyesti puheohjauspainiketta ja sanomalla "Peruuta".

Puheohjaus keskeytetään myös, jos ette vastaa jonkin vuoropuhelun aikana. Ensin järjestelmä pyytää vastausta kolme kertaa, ja jos vastaus jää saamatta, järjestelmä keskeytetään automaattisesti.

Puheohjauksen päivittäminen

Auton puheohjausjärjestelmää parannetaan jatkuvasti. Voitte ladata päivitystiedostot järjestelmään itse. Lisätietoja, ks. Puheohjauksen päivittäminen.

Yleiset komennot

Seuraavia komentoja voidaan useimmiten käyttää tilanteesta riippumatta:

  • "Repeat" – toistaa viimeisimmän puheohjeen.
  • "Cancel" – keskeyttää vuoropuhelun.
  • "Help" – aloittaa ohjevuoropuhelun. Järjestelmä vastaa käskyillä, joita voidaan käyttää ko. tilanteessa, kehotuksella tai esimerkillä.

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Tämä artikkeli kattaa

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Aiheiden alla listatut

Puheohjaus

Asiaan liittyvää tietoa

Puheohjauksen päivittäminen Puheohjauksen käytön parantaminen Puheohjauksen kieliasetukset Sensus Navigation -järjestelmän puheohjauksen aloittaminen Auton ilmastoinnin puheohjaus Mediasoittimen puheohjaus Puhelimen puheohjaus Tekstiviestien puheohjaus

 Auta meitä arvioimaan tämä artikkeli

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description