Bluetooth® -laitteen yhdistäminen Volvoonne

Bluetooth® -laitteen yhdistäminen Volvoonne

Kun yhdistätte Bluetooth®-yksikön, voitte tehdä tämän joko yksiköstä tai Volvostanne. Tämä artikkeli kertoo, kuinka luotte yhteyden Bluetooth® -laitteesta (esim. matkapuhelin tai tabletti) Volvoonne.

Ohjeet

Bluetooth®-yhteyden luominen, ks. ohjevideo tai noudattakaa seuraavia ohjeita.

Bluetooth® -laitteen yhdistäminen Volvoonne

Infotainment-järjestelmästä on kaksi eri versiota. Nähdäksenne, mikä versio autossanne on, tarkistakaa, että teillä on liitäntäpainike . Jos se on olemassa, menkää osaan Sensus Connect, muutoin menkää osaan Sensus.

Sensus Connect

Keskikonsolissa: Painakaa TEL- tai MEDIA-painiketta.

Keskikonsolissa: Painakaa OK/MENU ja valitkaa Tee autosta löydettävä.

Puhelimessanne/medialaitteessanne: menkää kohtaan Bluetooth®-Asetukset ja etsikää laitteita.

Puhelimessanne/medialaitteessanne: valitkaa autonne nimi.

Katsokaa, että puhelimessanne/medialaitteessanne esitettävä koodi on sama kuin se, joka esitetään autonne näytössä. Siinä tapauksessa hyväksytte koodin molemmissa paikoissa.

Puhelimessanne: Hyväksykää tai torjukaa valinta puhelinluettelon ja viestien osalta (koskee vain tiettyjä puhelinmalleja).

Puhelin/mediayksikkö on nyt kytketty Volvoonne. Jos tämä menetelmä ei onnistu, painakaa EXIT ja noudattakaa ohjeita kohdassa Volvon ja Bluetooth® -laitteen kytkeminen pariksi tai ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjäänne.

Sensus

Keskikonsolissa: Kääntäkää OK/MENU ja Puhelinasetukset.

Keskikonsolissa: Valitkaa BT-tunnistustila ja painakaa OK/MENU-painiketta.

Puhelimessanne/medialaitteessanne: valitkaa My Volvo Car puhelimessa/medialaitteessa ja noudattakaa ohjeita menettelyn saattamiseksi loppuun.

Ilmoittakaa koodi, jonka valitsette ulkoisessa laitteessa.

Anna sama koodi autossa keskikonsolin painikesarjan avulla ja paina OK/MENU.

Puhelin/mediayksikkö on nyt kytketty Volvoonne. Jos tämä menetelmä ei onnistu, painakaa EXIT ja noudattakaa ohjeita kohdassa Volvon ja Bluetooth® -laitteen kytkeminen pariksi tai ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjäänne.

P3/P4 - Support site - Center console - TEL/MEDIA
P3/P4 - Support site - Phone view

Kun puhelimenne/mediayksikkönne on yhdistetty ja valittu, esitetään sen nimi Sensus Infotainment -näytössä ja yksikköä voidaan nyt ohjata autosta.

Tämä menettely pitää tehdä vain kerran. Volvonne yrittää sitten yhdistää automaattisesti laitteeseenne sen ollessa järjestelmän yhteysetäisyydellä, kunhan Bluetooth® on aktivoituna laitteessa.

Jos matkapuhelimenne käyttöjärjestelmä päivitetään, se voi katkaista yhteyden puhelimen ja auton välillä. Jos näin tapahtuu, poistatte puhelimen yhdistettyjen puhelinten luettelosta (ks. Bluetooth-laitteen poistaminen Volvostanne) ja toistatte yhdistämismenettelyn, joka selostetaan tässä artikkelissa.

Sensus Connect -järjestelmän interaktiivinen opas

Automalli/vuosimalli

Vuosimallin 2014 (viikko 46) autot S60, V60, XC60 varustettuna Sensus Connect -järjestelmällä

Mallivuoden 2015 ja uudemmat automallit varustettuina Sensus Connect -järjestelmällä

Järjestelmä

Sensus Connect

Tämä artikkeli kattaa

Automalli/vuosimalli

Vuosimallin 2014 (viikko 46) autot S60, V60, XC60 varustettuna Sensus Connect -järjestelmällä

Mallivuoden 2015 ja uudemmat automallit varustettuina Sensus Connect -järjestelmällä

Järjestelmä

Sensus Connect

Aiheiden alla listatut

Connectivity Auton järjestelmä Auton sovellukset

Asiaan liittyvää tietoa

Volvon ja Bluetooth® -laitteen kytkeminen pariksi Bluetooth-laitteen poistaminen Volvostanne Bluetooth® ja Volvonne Vaihtaminen toiseen Bluetooth®-laitteeseen

 Auta meitä arvioimaan tämä artikkeli

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description