Etäavaimen avainliuska ja pariston vaihto

Etäavaimen avainliuska ja pariston vaihto

Etäavaimessa on irrotettava avainliuska, jolla voidaan mm. avata vasemman etuoven lukitus, jos esimerkiksi etäavaimen paristo on heikko tai tyhjentynyt. Voitte vaihtaa etäavaimen pariston itse.

Etäavaimella

Etäavaimessa on irrotettava avainliuska, jolla voidaan mm. avata vasemman etuoven lukitus, jos esimerkiksi etäavaimen paristo on heikko tai tyhjentynyt. Avainliuskalla voidaan myös aktivoida ja deaktivoida takaovien mekaaniset lapsilukot. Seuraavassa on video ja ohjeet, joissa kuvaillaan, miten avainliuska irrotetaan ja etäavaimen paristo vaihdetaan.

Etäavaimen avainliuska ja pariston vaihto

Irrotettava avainliuska

Irrottakaa avainliuska etäavaimesta ja laittakaa se takaisin alla olevien ohjeiden mukaisesti:

Avainliuskan irrottaminen etäavaimesta

Pitäkää etäavainta siten, että Volvon logo on ylöspäin ja avaimenperä itseänne kohti.

Työntäkää avaimenperän alakulmassa oleva painike oikealle.

Painakaa etupuolen kantta varovasti alaspäin ja pois avaimenperästä.

Kansi irtoaa ja se voidaan nostaa pois etäavaimesta.

Ottakaa avainliuska pois etäavaimen urasta.

Voitte nyt käyttää avainliuskaa.

Avainliuskan asettaminen takaisin etäavaimeen

Asettakaa avainliuska takaisin sille varattuun uraan avainkotelossa.

Asettakaa kansi takaisin etäavaimeen painamalla sitä varovasti alaspäin ja avaimenperän suuntaan.

Naksahdus kertoo kannen olevan paikallaan.

Etäavaimen pariston vaihto

Vaihtakaa etäavaimen paristo seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Pitäkää etäavainta siten, että Volvon logo on ylöspäin ja avaimenperä itseänne kohti.

Työntäkää avaimenperän alakulmassa oleva painike oikealle.

Painakaa etupuolen kantta varovasti alaspäin ja pois avaimenperästä.

Kansi irtoaa ja se voidaan nostaa pois etäavaimesta.

Työntäkää avainliuskan uran vieressä olevaa nuppia sisäänpäin avaimenperän suuntaan ja painakaa taustapuolen kantta sitten varovasti ulos, jotta se irtoaa ja voidaan ottaa pois.

Kääntäkää etäavain.

Kääntäkää paristolokeron kantta esimerkiksi ruuvitaltalla vastapäivään, kunnes nuolisymboli on tekstiä OPEN kohti.

Nostakaa paristolokeron kansi varovasti pois.

Poistakaa paristo varovasti.

Asettakaa lokeroon uusi paristo (+)-puoli ylöspäin. Älkää koskettako etäavaimen paristokoskettimia sormin.

Asettakaa paristolokeron kansi takaisin pariston päälle ja kääntäkää sitä niin, että sen nuolisymboli on CLOSE-tekstiä kohti.

Asettakaa taustapuolen kansi takaisin painamalla se varovasti paikalleen avaimenperää kohti, kunnes naksahdus kertoo kannen olevan paikallaan.

Kääntäkää etäavain ja asettakaa etupuolen kansi takaisin painamalla se varovasti paikalleen avaimenperää kohti, kunnes naksahdus kertoo kannen olevan paikallaan.

Suosittelemme, että luette lisätietoa ja mahdollisia tärkeitä varoituksia automallinne käyttöoppaasta.

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Tämä artikkeli kattaa

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Aiheiden alla listatut

Ylläpito ja huolto Auton käyttäminen

 Auta meitä arvioimaan tämä artikkeli

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description