Volvo ID:n luominen ja rekisteröinti

Volvo ID:n luominen ja rekisteröinti

Jotta kaikkia yhdistettyjä palveluja voidaan käyttää, on luotava Volvo ID ja rekisteröitävä se autoon. Tässä artikkelissa kuvataan, miten Volvo ID luodaan ja rekisteröidään autoon.

Henkilökohtaisen Volvo ID -tunnuksen luominen

Volvo ID -tunnuksen luomiseksi Teidän pitää rekisteröidä sähköpostiosoite ja noudattaa ohjeita vahvistusilmoituksessa, joka lähetetään Teille. Volvo ID voidaan luoda seuraavilla tavoilla:

 • Volvonne kautta
 • Volvo On Call-sovelluksen kautta

  Koskee vain Volvo On Call -markkina-alueita.

 • volvocars.com -sivuston kautta

  Ei käytettävissä kaikilla markkina-alueilla.

 • Volvo-jälleenmyyjänne kautta, joka voi pyynnöstä auttaa teitä luomaan Volvo ID:n

Lisätietoja Volvo On Call -toiminnosta, ks. Volvo On Call.

Jos aiotte luoda, tai olette jo luonut, Volvo ID:n jollakin muulla tavalla kuin Volvo ID -sovelluksen kautta auton keskinäytössä, teidän täytyy rekisteröidä Volvo ID -tunnuksenne myös autoon, jotta voitte käyttää kaikkia toimintoja. Katsokaa lisätietoja Volvo ID:nne rekisteröinnistä jäljempänä tässä artikkelissa olevasta kohdasta "Volvo ID:n rekisteröinti autoon".

Muistettavaa luotaessa Volvo ID

Turvallisuussyistä Volvo ID:tä luotaessa käyttäjänimen ja salasanan valinnalle on asetettu useita vaatimuksia.

Käyttäjätunnus:

 • Käyttäjätunnuksen on oltava käytössänne oleva sähköpostiosoite.
 • Sähköpostiosoitteen pituus ei saa ylittää 60 merkkiä.

Salasana:

 • Salasanassa on oltava vähintään kahdeksan ja enintään 20 merkkiä.
 • Siinä on oltava suuria kirjaimia (A–Z), pieniä kirjaimia (a–z) ja numeroita (0–9).
 • Myös tiettyjä erikoismerkkejä voidaan käyttää (# $ % ! & ' * + ? - / = ^ _ `{|} ~).

Volvo ID:n luominen keskikonsolin kautta Volvossanne (jossa on Sensus Connect):

Keskikonsolissa: Painakaa yhdistämispainiketta kaksi kertaa ja valitkaa Sovellukset.

Sensus Connect -valikossa: Valitkaa Asetukset ja painakaa OK/MENU-painiketta.

Sensus Connect -valikossa: Valitkaa Volvo ID ja antakaa sähköpostiosoitteenne Volvo ID -tunnuksen rekisteröinnin aikana. Jos Teille on ongelmia erikoismerkkien syöttämisessä, ks. Kirjoitusmerkkipyörä ja näppäimistö.

Saatte sähköposti-ilmoituksen varustettuna ohjeilla prosessin saattamiseksi loppuun.

P3/P4 - Support site - Connect button

Yhdistämispainike.

P3/P4 - Support site - Register Volvo ID

Rekisteröity sähköpostiosoite.

Volvo ID:n luominen Volvo On Call -sovelluksen kautta

Koskee vain Volvo On Call -markkina-alueita

Tämä ohje koskee vain autoja, jotka on varustettu Volvo On Call-järjestelmällä.

Katsokaa, että Teillä on Volvo On Call-sovelluksen viimeisin versio

Sovelluksen viimeisin versio voidaan ladata esim. Apple App Store tai Google Play -sovelluskaupasta.
/>

Valitkaa Volvo ID -tunnuksen luominen aloitussivulta ja noudattakaa ohjeita.

Luotaessa Volvo ID -tunnus Volvo On Call-sovelluksen kautta Teidän pitää myös rekisteröidä sähköpostiosoite autoon voidaksenne saada käyttöönne joukon internetiin liittyviä toimintoja.

Volvo ID:n rekisteröinti yhdistetyssä autossanne

Volvo ID -tunnuksen rekisteröimiseksi autossanne ja päästäksenne internetiin liitettyihin toimintoihin noudattakaa seuraavia ohjeita:

Luokaa Volvo ID edellä olevien ohjeiden mukaan (jos teillä ei ole vielä Volvo ID -tunnusta).

Keskikonsolissa: Painakaa yhdistämispainiketta kaksi kertaa ja valitkaa Sovellukset.

Sensus Connect -valikossa: Valitkaa Asetukset ja sitten Volvo ID.

Sensus Connect -valikossa: Antakaa sähköpostiosoitteenne kohdassa Register Volvo ID. Jos Teille tulee ongelmia erikoismerkkien syöttämisessä, ks. Kirjoitusmerkkipyörä ja näppäimistö.

Saatte vahvistusilmoituksen rekisteröinnin saattamiseksi loppuun.

Volvo ID:n epätäydellinen rekisteröinti

Jos Teillä on ongelmia Volvo ID -tunnuksen suhteen yhdistetyssä autossanne, varmistakaa, että olette saattanut loppuun kaikki tilin asettamisen vaiheet edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Voitte myös tarkastaa Volvo ID -tunnuksenne tilan autossanne:

Keskikonsolissa: Painakaa yhdistämispainiketta kaksi kertaa ja valitkaa Sovellukset.

Sensus Connect -valikossa: Valitkaa Asetukset ja sitten Volvo ID.

Volvo ID -tunnuksenne tila esitetään näytössä. Jos asetus on onnistunut, Volvo ID -tunnuksenne näkyy aktiivisena.

Jos Volvo ID -tunnuksenne odottaa aktivointia tai jos Volvo ID -tunnustanne ei esitetä, ks. kappaletta "Volvo ID -tunnuksen rekisteröinti yhdistetyssä autossanne" edellä tai ottakaa yhteys paikalliseen Volvo-jälleenmyyjäänne tai Volvo Carsin asiakaspalveluun.

Kaikkien henkilötietojen poistaminen

Jos myytte Volvonne ja se on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, Teidän tulee poistaa kaikki henkilötiedot autosta ja palauttaa se tehdasasetuksiin. Ks. Käyttäjädatan poistaminen Volvostanne.

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella ajan myötä ja riippuvat varustetasosta sekä markkina-alueesta.

Osoitteessa volvocars.com ja Volvo On CallKoskee vain Volvo On Call -markkina-alueita. -palvelussa saatavina olevat palvelut voivat vaihdella markkina-alueesta riippuen.

Sensus Connect -järjestelmän interaktiivinen opas

Automalli/vuosimalli

Sensus Connect: Mahdollista mallivuoden 2015 ja uudemmissa autoissa sekä mallivuoden 2014 (viikko 46) S60-, V60- ja XC60-autoissa.

Järjestelmä

Volvo On Call

Sensus Connect

Tämä artikkeli kattaa

Automalli/vuosimalli

Sensus Connect: Mahdollista mallivuoden 2015 ja uudemmissa autoissa sekä mallivuoden 2014 (viikko 46) S60-, V60- ja XC60-autoissa.

Järjestelmä

Volvo On Call

Sensus Connect

Aiheiden alla listatut

Tilit & Kirjautuminen Volvo On Call

Asiaan liittyvää tietoa

Volvo ID Ongelmia kirjauduttaessa Volvo ID -tunnuksella Volvo On Call

 Auta meitä arvioimaan tämä artikkeli

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description