Volvo On Call -PIN-koodi

Volvo On Call -PIN-koodi

Volvo On Call -järjestelmään liittyvien palvelujen käyttämiseksi tarvitsette Volvo On Call -PIN-koodin.

Uusi Volvo On Call -PIN-koodi

Volvo On Call -palvelukeskus tai valtuutettu Volvo-jälleenmyyjä luo PIN-koodin automaattisestiTyypin B markkina-alueilla vain Volvo-jälleenmyyjä voi luoda PIN-koodin. Lisätietoa markkinatyypistä: ks. Volvo On Call - Kielet ja maat.. Lisätietoa PIN-koodin palauttamisesta: ks. alla oleva kappale "Volvo On Call -PIN-koodi unohdettu tai halutaan vaihtaa".

Volvo On Call-PIN-koodin käyttö

Volvo On Call-PIN-koodi tarvitaan turvallisuussyistä seuraavissa palveluissa:

  • Kytkennän luominen Volvo On Call-sovelluksen ja Volvonne välille
  • Auton lukituksen etäavaus Volvo On Call -palvelukeskuksen kautta
  • Kun aloitatte varastetun auton jäljityksen Volvo On Call -palvelukeskuksen kautta
  • Kun luotte autollenne uusia sovelluksen käyttäjiä.
  • Kun keskeytätte Volvo On Call-tilauksenne sovelluksen kautta, esim. omistajanvaihdoksen yhteydessä

Volvo On Call-PIN-koodi unohdettu tai halutaan vaihtaa

Jos olette unohtanut Volvo On Call -PIN-koodinne tai jos jostain syystä haluatte vaihtaa Volvo On Call -PIN-koodinne (jos esim. olette ostanut käytetyn auton), ottakaa yhteys jälleenmyyjäänne tai painakaa On Call -painiketta tilataksenne uuden PIN-koodin sähköpostitse ja/tai tekstiviestinäTyypin B markkina-alueilla vain Volvo-jälleenmyyjä voi luoda PIN-koodin. Lisätietoa markkinatyypistä: ks. Volvo On Call - Kielet ja maat..

Syötetty väärä Volvo On Call-PIN-koodi

Voitte antaa virheellisen Volvo On Call-PIN-koodi kymmenen kertaa peräkkäin, kun yritätte päästä palveluihin sovelluksessa, joka tarvitsee Volvo On Call-PIN-koodiaktivoinnin, ennen kuin tilinne lukitaan. Voidaksenne käyttää sovellusta uudelleen, Teidän pitää pyytää uusi Volvo On Call -PIN-koodi ja luoda tilinne uudelleen noudattamalla samaa menettelyä kuin luodessanne tilinne ensimmäisen kerran, ks. Volvo On Call-järjestelmän käynnistäminen.

Ero Volvo ID -tunnussanan ja Volvo On Call-PIN-koodin välillä

Volvo ID -tunnussana tarvitaan, kun kirjaudutte sovellukseen Volvo ID -tunnussanallanne. Volvo On Call -PIN-koodi on nelinumeroinen koodi, jonka saatte sähköpostitse ja/tai tekstiviestinä. Volvo On Call -PIN-koodia käytetään useiden Volvo On Call -palvelujen yhteydessä, ks. edellä olevaa kappaletta "Volvo On Call-PIN-koodin käyttö". Volvo On Call -PIN-koodi todistaa, että teillä on näiden palvelujen käyttöoikeus.

Automalli/vuosimalli

Volvo On Call -järjestelmällä varustetut vuosimallin 2012 ja uudemmat autot

Järjestelmä

Volvo On Call

Tämä artikkeli kattaa

Automalli/vuosimalli

Volvo On Call -järjestelmällä varustetut vuosimallin 2012 ja uudemmat autot

Järjestelmä

Volvo On Call

Aiheiden alla listatut

Tilit & Kirjautuminen Volvo On Call

Asiaan liittyvää tietoa

Volvo On Call Volvo On Call-sovellus Volvo On Call-järjestelmän käynnistäminen Volvo ID

 Auta meitä arvioimaan tämä artikkeli

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description