S60

2018

Etuistuimet - sähkökäyttöiset*

Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden saamiseksi. Sähkökäyttöistä istuinta voidaan siirtää eteenpäin/taaksepäin ja ylös/alas. Istuintyynyn etureunaa voidaan nostaa/laskea. Selkäojan kallistusta ja ristiselän tukea* voidaan säätää.

Sähkökäyttöinen istuin

P3-1420-Elmanövrerat säte
  1. Istuintyynyn etureuna ylös/alas
  2. Istuimen nostaminen/laskeminen
  3. Istuin eteen-/taaksepäin
  4. Selkänojan kaltevuus
  5. Ristiselän tukea* säädetään sisään- ja ulospäin.

Sähkökäyttöisissä istuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine lukitsee istuimen. Jos näin tapahtuu, asettakaa auton sähköjärjestelmä avainasentoon I tai 0 ja odottakaa lyhyt hetki ennen kuin istuinta liikutetaan uudelleen.

Vain yksi liike kerrallaan (eteen/taakse/ylös/alas/sisään-/ulospäin) on mahdollinen.

Valmistelut

Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan sisällä sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu etäavaimella, vaikka avain ei ole virtalukossa. Istuimen säätö tehdään normaalisti avainasennossa I ja se voidaan tehdä aina, kun moottori on käynnissä.

Muistitoiminnolla varustettu istuin*

P3-1420-Säte med minnesfunktion

Muistitoiminto tallentaa istuimen ja ulkotaustapeilien asetukset.

Asetuksen tallentaminen

Muistipainike
Muistipainike
Muistipainike
Asetuksen tallennuspainike
Säätäkää istuin ja ulkotaustapeilit.
Pitäkää painiketta M painettuna samanaikaisesti, kun painiketta 1, 2 tai 3 painetaan. Pitäkää painikkeita painettuina, kunnes kuuluu merkkiääni ja teksti esitetään mittaristossa.

Istuin pitää säätää uudelleen ennen kuin uusi muistiasetus voidaan asettaa.

Ristiselän tuen asetusta ei tallenneta.

Tallennetun asetuksen käyttäminen

Painakaa jotain muistipainikkeista 13, kunnes istuin ja ulkotaustapeilit pysähtyvät. Jos painike vapautetaan, istuimen ja ulkotaustapeilien liike keskeytyy.

Avainmuisti* etäavaimessa

Kaikkia etäavaimia voi käyttää eri kuljettaja kuljettajan istuimen ja ulkotaustapeilien asetusten1 tallentamiseksi, ks. Etäavain - personalisointi.

Hätäpysäytys

Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa jotakin istuimen säätö- tai muistipainikkeista, niin istuin pysähtyy.

Uudelleenkäynnistys avainmuistiin tallennetun istuimen asennon saavuttamiseksi tehdään painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta. Kuljettajan oven on oltava tällöin auki.

 Varoitus

Väliinpuristumisen vaara! Valvokaa, että lapset eivät leiki säätimien kanssa. Tarkistakaa, ettei mitään esineitä ole säädön aikana istuimen edessä, takana tai alla. Katsokaa, ettei kukaan takaistuimen matkustajista voi jäädä puristuksiin.

Sähkölämmitetyt istuimet

Sähkölämmitteiset istuimet, ks. Sähkölämmitteiset etuistuimet ja Sähkölämmitteinen takaistuin.

  1. * Valinnais-/lisävaruste.
  2. 1 Vain, jos autossa on sähkökäyttöinen istuin, joka on varustettu muistilla, ja sähköisesti sisään käännettävät taustapeilit. Ristiselän tuen asetusta ei tallenneta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Oliko tästä apua?