S60

2018

Takaistuimet

Takaistuimen selkänoja ja ulkopaikkojen niskasuojat voidaan kääntää alas. Keskipaikan niskasuojaa voidaan säätää matkustajan pituuden mukaan.

Niskatuki keskipaikalla takana

P3-1320-S60 Adjusting center head restraint

Säätäkää niskatuki matkustajan pituuden mukaan siten, että se mahdollisuuksien mukaan peittää koko pään takaosan. Työntäkää sitä ylöspäin tarvittaessa.

Suojan saamiseksi uudelleen alas pitää painaa vasemman putken yhteydessä olevaa painiketta (ks. kuva) samalla, kun niskasuojaa painetaan varovasti alas.

 Varoitus

Keskipaikan niskasuojan on oltava alimmassa asennossaan, kun keskipaikalla ei istu ketään. Kun keskipaikalla on matkustaja, niskasuoja on säädettävä oikein hänen pituutensa mukaan siten, että se peittää koko takaraivon, jos mahdollista.

Takaistuimen selkänojan kääntäminen

 Tärkeää

Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella saa olla mitään esineitä. Myöskään turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen verhoilulle aiheutuu vaurioita.
Vetäkää haluamastanne kahvasta. Ne ovat aivan luukun aukon sisäpuolella.
Kääntäkää selkänojaa eteenpäin.

Laskekaa keskimmäinen niskatuki täysin alas, jos selkänojan leveä osa käännetään.

 Huomio

Kun selkänojat on käännetty, niskasuojia voi olla tarpeen siirtää hieman eteenpäin, etteivät ne ota kiinni istuintyynyyn.

 Varoitus

Varmistakaa, että selkänojat ja niskasuojat ovat kunnolla lukittuina ylöskääntämisen jälkeen henkilövahinkojen estämiseksi mahdollisen voimakkaan jarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.

Takaistuimen ulompien niskatukien kääntäminen alas sähköisesti*

P3-1246-S60/S80 Electrically folding the outer rear head restraints
Etäavaimen pitää olla avainasennossa II.
Painakaa painiketta reunimmaisten takaniskatukien kääntämiseksi siten, että näkyvyys taaksepäin paranee.

 Varoitus

Älkää kääntäkö ulompia niskasuojia alas, jos takaistuinpaikoilla istuu matkustajia.

Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin, kunnes kuuluu napsahdus.

 Varoitus

Niskasuojan pitää olla lukittuna ylöskääntämisen jälkeen.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?