S60

2018

Mittaristo, analoginen - katsaus

Mittariston infonäytössä esitetään tietoja tietyistä auton toiminnoista sekä ilmoituksia.

Mittariston näyttö

P3-1320 Information display, DIM STD-Line

Tietonäyttö, analoginen mittaristo.

Mittariston infonäytössä esitetään tietoja auton tietyistä toiminnoista, esim. nopeudensäätimestä ja ajotietokoneesta sekä ilmoituksista. Tiedot näytetään symbolien ja tekstin avulla. Lisätietoja annetaan näyttöä käyttävien toimintojen yhteydessä.

Mittarit ja näytöt

P3-1320 Information display, gauges, DIM STD-Line
 1. Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän 1 kohdalle, keltainen symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone ja Polttoaineen täyttö.
 2. Eco-mittari. Mittari ilmoittaa, kuinka taloudellisesti autoa ajetaan. Mitä korkeammalle asteikossa viisari osoittaa, sitä taloudellisemmin autolla ajetaan.
 3. Nopeusmittari
 4. Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina minuutissa.
 5. Vaihtoilmaisin 2/Vaihtoilmaisin 3. Ks. myös Vaihtoilmaisin tai Automaattivaihteisto - Geartronic.

Merkki- ja varoitusvalot

P3-1320 Information display, control and warning symbols, DIM STD-Line

Merkki- ja varoitussymbolit, analoginen mittaristo.

 1. Merkkisymbolit
 2. Merkki- ja varoitusvalot
 3. Varoitussymbolit 1

Toiminnan tarkastus

Kaikki merkki- ja varoitussymbolit, paitsi infonäytön keskellä olevat, syttyvät avainasennossa II tai käynnistettäessä moottori. Kun moottori on käynnistetty, kaikkien symbolien pitää sammua, paitsi seisontajarrun. Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.

Jos moottori ei käynnisty tai jos toiminnan tarkastus tehdään avaimen asennossa II, kaikki symbolit sammuvat muutaman sekunnin kuluessa, paitsi auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa osoittava symboli ja liian matalaa öljynpainetta osoittava symboli.

 1. 1 Kun näytön ilmoitus "Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella:" alkaa näyttää "----", merkintä muuttuu punaiseksi.
 2. 2 Käsivalintainen vaihteisto.
 3. 3 Automaattivaihteisto.

Oliko tästä apua?