Merkkivalot kuljettajan näytössä

Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta tai ilmenneestä viasta tai puutteesta.
SymboliSisältö
P5-1507 Symbol General yellow

Informaatio, lukekaa näyttöteksti

Infosymboli syttyy yhdessä kuljettajan näytössä olevan tekstin kanssa, kun auton jossain järjestelmässä on sattunut poikkeama normaalista. Infosymboli voi syttyä myös yhdessä muiden symbolien kanssa.

P5-1507 Symbol Brake warning

Vika jarrujärjestelmässä

Symboli palaa, kun seisontajarrussa on toimintahäiriö.

P5-1507 Symbol ABS brake

Vika ABS-järjestelmässä

Jos symboli syttyy, järjestelmä ei toimi. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta ilman ABS-toimintoa.

P5-1507 Symbol Auto hold

Automaattinen jarru päällä

Symboli palaa, kun toiminto on aktivoitu ja käyttöjarru tai seisontajarru vaikuttaa. Jarru pitää auton paikallaan, kun se on pysähtynyt.

P5-1507 Symbol TPMS

Rengaspainejärjestelmä

Symboli palaa rengaspaineen ollessa liian matala. Rengaspainejärjestelmän vian yhteydessä symboli vilkkuu ensin n. 1 minuutin ja palaa sitten jatkuvasti. Tämä voi johtua siitä, ettei järjestelmä voi havaita liian matalaa rengaspainetta tai varoittaa siitä tarkoitetulla tavalla.

P5-1507 Symbol MIL

Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä

Jos symboli syttyy moottorin käynnistämisen jälkeen, se voi johtua viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

P5-15w19 Symbol Turn indicator left
P5-1507 Symbol Turn indicator right

Vasen ja oikea vilkku

Symboli vilkkuu, kun vilkkuja käytetään.

P5-1507 Symbol Forward lights

Seisonta-/positiovalot

Symboli palaa, kun positiovalot ovat päällä.

P5-1507 Symbol ABL

Vika valonheitinjärjestelmässä

Symboli palaa, kun ABL-toiminnossa (Active Bending Lights) on syntynyt vika, tai jos valonheitinjärjestelmässä on syntynyt jokin muu vika.

P5-1507 Symbol Auto high beam active

Automaattiset kaukovalot päällä

Symboli palaa sinisenä, kun automaattiset kaukovalot ovat päällä.

P5-1507 Symbol Auto high beam inactive

Automaattiset kaukovalot pois

Symboli palaa valkoisena, kun automaattiset kaukovalot ovat pois päältä.

P5-15w19 Symbol High beam active

Kaukovalot päällä

Symboli palaa, kun kaukovalot ovat sytytettyinä sekä kaukovalovilkun yhteydessä.

P5-1507 Symbol Auto high beam active 2

Automaattiset kaukovalot päällä

Symboli palaa sinisenä, kun automaattiset kaukovalot ovat päällä. Positiovalot ovat päällä.

P5-1507 Symbol Auto high beam inactive 2

Automaattiset kaukovalot pois

Symboli palaa valkoisena, kun automaattiset kaukovalot ovat pois päältä. Positiovalot ovat päällä.

P5-15w19 Symbol High beam active 2

Kaukovalot päällä

Symboli palaa, kun kaukovalot ja positiovalot ovat päällä.

P5-1507 Symbol Fog light front

Sumuvalonheittimet päällä

Symboli palaa etusumuvalot ovat päällä.

P5-1507 Symbol Fog light rear

Takasumuvalo päällä

Symboli palaa takasumuvalon ollessa päällä.

P5-1507 Symbol Rain sensor

Sadetunnistin päällä

Symboli palaa sadetunnistimen ollessa päällä.

P5-1507 Symbol Pre-heater

Esi-ilmastointi päällä

Symboli palaa, kun moottorin- ja matkustamonlämmitin/ilmastointilaite esi-ilmastoi autoa.

P5-15w19 Symbol ESC

Vakautusjärjestelmä

Vilkkuva symboli ilmaisee, että vakautusjärjestelmä toimii. Jos symboli palaa jatkuvasti, järjestelmään on syntynyt vika.

P5-1507 Symbol ESC sport

Vakautusjärjestelmä, sport-tila

Symboli palaa, kun sport-tila on aktivoitu. Sport-tila antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajokokemukseen. Järjestelmä tunnistaa tällöin, ovatko kaasupoljin, ohjauspyörän liikkeet ja kaarreajo aktiivisempia kuin normaalissa ajossa ja sallii silloin auton takapään hallitun luiston tiettyyn tasoon asti ennen kuin se puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton.

P5-1507 Symbol LKA - Active

Kaista-avustaja

Valkoinen symboli: Kaista-avustaja päällä ja tieviivat on havaittu.

Harmaa symboli: Kaista-avustaja päällä, mutta tieviivoja ei havaittu.

Keltainen symboli: Kaista-avustaja varoittaa/puuttuu tilanteeseen.

P5-1507 Symbol LKA - Active 2

Kaista-avustaja ja sadetunnistin

Valkoinen symboli: Kaista-avustaja päällä ja tieviivat on havaittu. Sadetunnistin on päällä.

Harmaa symboli: Kaista-avustaja päällä, mutta tieviivoja ei havaittu. Sadetunnistin on päällä.

Oven, konepellin, takaluukun ja polttoainesäiliön luukun muistutin

Jos konepelti, takaluukku, polttoainesäiliön luukku tai jokin ovi ei ole kunnolla kiinni, syttyy info- tai varoitussymboli sekä grafiikka kuljettajan näytössä.

Oliko tästä apua?