Lukitseminen/lukituksen avaaminen sisäpuolelta

Ovet ja takaluukku voidaan lukita ja lukitus avata sisältä etuoven keskuslukitussäätimellä. Takaovien lukitussäädin* lukitsee ko. takaoven.

Keskuslukitus

P5-1507 Central locking front door
Lukitsemisen/lukituksen avaamisen painike ja merkkivalo etuovessa.
Painakaa P5-1507 Central locking icon - lock-painiketta lukitaksenne, kun taas P5-1507 Central locking icon - unlock-painike avaa lukituksen.

Lukituksen avaaminen

Painakaa P5-1507 Central locking icon - unlock-painiketta kaikkien sivuovien ja takaluukun lukituksen avaamiseksi.

Pitkä P5-1507 Central locking icon - unlock-painikkeen painallus avaa kaikki sivuikkunat samanaikaisesti - kutsutaan myös nimellä läpituuletustoiminto1.

Vaihtoehtoinen lukituksen avausmenetelmä

16w17 - S/V90 Central locking driver doorhandle
Avauskahva vaihtoehtoista kuljettajan oven lukituksen avaamista varten.
Vetäkää jonkin etuoven avauskahvasta ja vapauttakaa se.
Jos vaihtoehto Avaa kaikki ovet lukituksesta on valittu etäavaimen toimintoa Lukituksen avaus kaukosäätimellä varten, kaikkien ovien lukitus avataan. Jos vaihtoehto Vain kuljettajan ovi on valittu, vain toinen etuovi avataan lukituksesta ja avataan.

Katso lisätietoa toiminnosta Lukituksen avaus kaukosäätimellä kappaleesta "Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta".

Lukitus

Painakaa P5-1507 Central locking icon - lock-painiketta - molempien etuovien pitää olla kiinni.

Kaikki ovet ja takaluukku on lukittu.

P5-1507 Central locking icon - lock-painikkeen pitkä painallus sulkee kaikki sivuikkunat ja panoraamakaton* samanaikaisesti.

Lukkonuppi*, takaovet

P5-1507 Central locking rear door
Lukitsemisen painike ja merkkivalo takaovessa.

Takaovien lukkonuppi lukitsee vain ko. takaoven.

Takaoven lukituksen avaaminen:
Vetäkää ovenkahvasta – takaoven lukitus ja itse ovi on avattu.

Automaattisen lukitsemisen asetus

Kun auto alkaa liikkua, voidaan ovet ja takaluukku lukita automaattisesti.

Painakaa keskinäytön päänäkymässä Asetukset.
Painakaa painiketta My CarLukitus.
Valitkaa Ovien automaattinen lukitus.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.
  2. 1 Käytetään esim. auton tuulettamiseen nopeasti lämpimällä säällä.

Oliko tästä apua?