My Car

MY CAR - hakupolut

Päivitetty 7/23/2018

MY CAR on valikkolähde, jossa käsitellään monia auton toiminnoista, esim. kellon, taustapeilien ja lukkojen asetukset.

Ko. valikkotaso esitetään keskikonsolin näytössä ylhäällä. Hakupolut valikkojärjestelmän toimintoihin ilmoitetaan muodossa:

Asetukset Ajoneuvoasetukset Lukon asetukset Ovien avaaminen Kuljettajanovi, sitten muut .

Tässä on esimerkki siitä, kuinka toiminto voidaan hakea ja säätää ohjauspyörän painikesarjalla:

Painakaa keskikonsolissa olevaa painiketta MY CAR.

Painakaa säätöpyörää.

Askeltakaa haluamaanne valikkoon, esim. Asetukset, säätöpyörällä ja painakaa sen jälkeen säätöpyörää - alivalikko avautuu.

Askeltakaa haluamaanne valikkoon, esim. Ajoneuvoasetukset ja painakaa sen jälkeen säätöpyörää - alivalikko avautuu.

Askeltakaa kohtaan Lukon asetukset ja painakaa säätöpyörää - uusi alivalikko avautuu.

Askeltakaa kohtaan Ovien avaaminen ja painakaa säätöpyörää - vaihtoehtoja sisältävä pudotusvalikko avautuu.

Askeltakaa vaihtoehtojen Kaikki ovet ja Kuljettajanovi, sitten muut välillä säätöpyörällä ja painakaa säätöpyörää - vaihtoehto valitaan.

Lopettakaa ohjelmointi peruuttamalla pois valikoista askelittain painamalla lyhyesti EXIT tai yhdellä ainoalla pitkällä painalluksella.

Menettely on sama keskikonsolin säätimille: OK/MENU, EXIT sekä TUNE-säädin.


Oliko tästä apua?