Akku

Akku - symbolit

Päivitetty 7/23/2018

Akuissa on informaatio- ja varoitussymboleja.

Akkujen symbolit

Käyttäkää suojalaseja.

Lisätietoja auton käyttöoppaassa.

Säilyttäkää akku lasten ulottumattomissa.

Akku sisältää syövyttävää happoa.

Välttäkää kipinöitä ja avotulta.

Räjähdysvaara.

Toimitettava kierrätykseen.

Huomio

Loppuun käytetty käynnistysakku tai apuakku pitää kierrättää ympäristöä säästävällä tavalla. Akku sisältää lyijyä.


Oliko tästä apua?