Erittelyt

Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt

Päivitetty 7/23/2018

Auton polttoaineenkulutus mitataan litroina per 100 km ja CO2-päästöt grammoina per km.

Selostus

grammaa CO2/km

litraa/100 km

Kaupunkiajo

Maantieajo

Sekalainen ajo

käsivalintainen vaihteisto

Automaattivaihteisto

Huomio

Jos kulutus- ja päästötiedot puuttuvat, tämä on mukaan pakatussa lisäosassa.

Huomio

Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.

S60CCS60 Cross Country

T5 AWD (B4204T11)

223

9,8

136

6,0

168

7,4

D3 (D4204T4)

120

4,6

106

4,0

111

4,2

D3 (D4204T4)

137

5,3

110

4,2

120

4,6

D4 Ei koske matalapäästöistä mallia. (D4204T14)

120

4,6

106

4,0

111

4,2

D4 Koskee vain matalapäästöistä mallia. (D4204T14)

119

4,6

105

4,0

110

4,2

D4 (D4204T14)

137

5,3

110

4,2

120

4,6

D4 AWD (D5244T21)

178

6,8

132

5,1

149

5,7

Edellä olevan taulukon polttoaineenkulutus- ja päästöarvot perustuvat erityisille EU-ajojaksoille (ks. alla), jotka koskevat autoa, jonka massa ajokunnossa vastaa perusmallia eikä siinä ole lisävarusteita. Varustuksesta riippuen auton paino voi nousta. Tämä, samoin kuin auton kuormituksen raskaus, lisää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Taulukkoarvoihin verrattuna kohonneeseen polttoaineenkulutukseen on useita syitä. Esimerkkejä tästä ovat:

  • Jos auto varustetaan lisävarusteilla, jotka vaikuttavat auton painoon.
  • Kuljettajan ajotapa.
  • Jos asiakas valitsee muut kuin mallin perusversioon vakiona asennetut pyörät vierintävastus voi kasvaa.
  • Suuri nopeus nostaa ilmanvastusta.
  • Polttoainelaatu, tie- ja liikenneolosuhteet, sää ja auton kunto.

Muutaman tässä mainitun esimerkin yhdistelmä voi aiheuttaa huomattavasti suuremman polttoaineenkulutuksen.

Suuria poikkeamia polttoaineenkulutuksessa voi syntyä verrattaessa EU-ajojaksoihin (ks. alla), joita käytetään auton sertifioinnissa ja joihin taulukon kulutuslukemat perustuvat. Lisätietoja on polttoaineenkulutusta koskevissa normeissa.

Huomio

Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa yhdessä polttoainelaadun kanssa ovat tekijöitä, jotka lisäävät auton polttoaineenkulutusta huomattavasti.

EU-ajojaksot

Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutuslukemat perustuvat kahdelle normitetulle ajojaksolle ("EU-ajojaksot") laboratorioympäristössä säädösten EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) ja UN ECE Regulation no 101 mukaisesti. Koska ajojaksoja käytetään myös laadunvalvontaan, kokeiden toistettavuudelle asetetaan suuria vaatimuksia. Siksi kokeet tehdään tarkkaan valvottuina ja ainoastaan auton perustoimintoja käyttäen (ilmastointi, radio yms. suljettuina). Tämän seurauksena tulokseksi saadut viralliset luvut eivät välttämättä vastaa asiakkaiden kokemuksia auton todellisesta käytöstä.

Säädökset käsittävät ajojaksot "kaupunkiajo" ja "maantieajo":

  • Kaupunkiajo – mittaus alkaa moottorin kylmäkäynnistyksellä. Ajo on simuloitu.
  • Maantieajo – autoa kiihdytetään ja jarrutetaan nopeuksilla, jotka ovat välillä 0–120 km/h(0–75 mph). Ajo on simuloitu.

Käsivalintaisella vaihteistolla varustetut autot käynnistetään 2. vaihteella.

Sekalaisen ajon virallinen arvo, joka esitetään taulukossa, on lain vaatimusten mukaan tulos kaupunkiajon ja maantieajon yhdistämisestä.

Hiilidioksidipäästöjen (CO2-päästöt) selvittämiseksi pakokaasut kerätään talteen näiden kahden ajojakson aikana. Ne analysoidaan, jolloin saadaan CO2-päästöjen arvo.


Oliko tästä apua?