Johdanto

Omistajalle tarkoitetut tiedot löytyvät seuraavasti

Päivitetty 7/23/2018

Omistajalle tarkoitetut tiedot ovat saatavilla useina eri tuotemuotoina, sekä digitaalisina että painettuina. Käyttöopas on saatavana auton näytössä, mobiilisovelluksena, ja Volvo Cars -tukisivustolla. Käsinekotelossa on Quick Guide ja käyttöoppaan lisäosa, jossa on tiedot mm. varokkeista ja erittelyistä. Painettu käyttöopas on saatavana tilauksesta.

P5-16w17-Overview owners information

Auton näyttöruutu

Jos markkina-alueella ei ole käyttöopasta auton näytössä, auton mukana toimitetaan täydellinen painettu käyttöopas.

P5-16w17- Overview OM outputs - onboard - circle

Käyttöopas on käytettävissä auton näytössä digitaalisena. Painakaa MY CAR-painiketta keskikonsolissa, painakaa OK/MENU ja valitkaa Käyttöopas. Tiedot ovat haettavissa ja ne on myös jaettu kategorioihin.

Lukekaa lisää auton digitaalisesta käyttöoppaasta.

Mobiilisovellus

P5-16w17- Overview OM outputs - mobile - circle

Etsikää App Store tai Google Play -kaupasta "Volvo Manual" ja ladatkaa sovellus älypuhelimeenne tai tablettiinne ja valitkaa auto.

Sovelluksessa on ohjevideoita ja mahdollisuus navigoida visuaalisesti auton ulko- ja sisäkuvien avulla. On helppoa navigoida eri osien välillä käyttöoppaassa ja sisältöä voidaan hakea. Lukekaa lisää mobiililaitteisiin saatavasta käyttöoppaasta .

Volvo Cars -tukisivusto

P5-16w17- Overview OM outputs - web - circle

Menkää osoitteeseen support.volvocars.com ja valitkaa maa. Sieltä löytyy käyttöopas sekä verkkoversiona että PDF-muodossa. Volvo Cars -tukisivustolla on myös ohjevideoita ja sekä Volvoanne että auton omistamista koskevia lisätietoja ja ohjeita. Sivusto on saatavana useimmilla markkina-alueilla. Lukekaa lisää osasta Volvo Cars -tukisivusto.

Painetut tiedot

P5-16w17- Overview OM outputs - AZ Book - circle

Käsinekotelossa on käyttöoppaan lisäosaJos markkina-alueella ei ole käyttöopasta auton näytössä, auton mukana toimitetaan täydellinen painettu käyttöopas., jossa on tiedot varokkeista ja erittelyistä sekä yhteenveto tärkeistä ja käytännöllisistä tiedoista.

Painetussa muodossa on saatavana myös Quick Guide, joka auttaa pääsemään alkuun auton yleisimmin käytettyjen toimintojen kanssa.

Valitusta varustelutasosta, markkina-alueesta jne. riippuen autossa voi olla painetussa muodossa muutakin tietoa omistajalle.

Painettu käyttöopas ja sen lisäosa ovat tilattavissa jälkeenpäin. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tilausta varten. Katsokaa käyttöoppaan rakenne kohdasta Käyttöoppaan lukeminen .

Kielen vaihtaminen auton näytössä

Auton näytön kielen vaihtaminen voi tarkoittaa myös, ettei tietty informaatio vastaa kansallisia tai paikallisia lakeja ja määräyksiä. Älkää vaihtako näyttöön kieltä, jota on vaikea ymmärtää, koska tällöin voi olla vaikeaa palata näyttörakenteessa taaksepäin.

Tärkeää

Kuljettaja on aina vastuussa auton liikenteen kannalta turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta. On myös tärkeää, että autoa hoidetaan ja käsitellään omistajainformaatiossa olevien Volvon suositusten mukaisesti.

Jos näytön tietojen ja painettujen tietojen välillä on eroa, painetut tiedot ovat aina voimassa.


Oliko tästä apua?