Suosituksia ajettaessa

Kahlaus

Päivitetty 7/23/2018

Kahlaus tarkoittaa sitä, että autolla ajetaan veden peittämällä tiellä. Kahlaus on suoritettava varovasti.

Autoa voidaan ajaa enintään 25 cm (S60 Cross Countrylla 30 cm) syvässä vedessä korkeintaan kävelyvauhtia. Virtaavaa vettä ylitettäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu, painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi ja esim. kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä seuraa viivästynyt jarruvaikutus.

  • Puhdistakaa sähköisen lämmittimen ja perävaunun mahdolliset liittimet vedessä ja savessa ajamisen jälkeen.
  • Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä - se voi aiheuttaa autoon sähkövikoja.

Tärkeää

Moottorivaurio voi olla seurauksena, jos ilmansuodattimeen pääsee vettä.

Jos veden syvyys on yli 25 cm (S60 Cross Countrylla 30 cm), sitä voi päästä vaihteistoon. Tällöin öljyjen voitelukyky heikkenee, mikä lyhentää näiden järjestelmien käyttöikää.

Jonkin komponentin, moottorin, vaihteiston, turboahtimen, tasauspyörästön tai niiden sisäisten osien vaurioita, jotka ovat aiheutuneet tulvimisesta, hydrostaattisesta lukituksesta tai öljyn puutteesta, ei takuu kata.

Jos moottori on pysähtynyt veteen, älkää yrittäkö käynnistää - hinauttakaa auto vedestä korjaamoon - suosittelemme Volvon teknistä palvelua. Vaarana on moottorivaurio.


Oliko tästä apua?