Suosituksia ajettaessa

Ylikuumeneminen

Päivitetty 7/23/2018

Erityisissä olosuhteissa, kovassa ajossa esim. mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä, on olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua - erityisesti kuorman ollessa raskas.

Tietoja ylikuumenemisesta ajettaessa perävaunua vetäen, ks. Perävaunun vetäminen.

  • Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot ajaessanne hyvin lämpimässä säässä.
  • Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä tulee liian korkeaksi, syttyy varoitussymboli mittariston infonäytössä ja näyttää teksti-ilmoituksen Korkea moottorin lämpötila. Pysähdy turvallisesti - pysäyttäkää auto tällöin turvallisella tavalla ja antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja järjestelmän jäähdyttämiseksi.
  • Jos esitetään teksti-ilmoitus Korkea moottorin lämpötila Sammuta moottori tai Moottorin jäähdytysnesteen määrä alhainen Pysähdy turvallisesti, moottori on sammutettava auton pysäyttämisen jälkeen.
  • Vaihteiston ylikuumetessa aktivoidaan sisäinen suojatoiminto, joka mm. sytyttää varoitussymbolin mittaristossa ja sen näytössä sekä esittää teksti-ilmoituksen Vaihteisto kuuma Rajoita nopeutta tai Vaihteisto kuuma Pysähdy turvallisesti Odota jäähtymistä - noudattakaa annettua suositusta ja vähentäkää nopeutta tai pysäyttäkää auto turvallisella tavalla sekä antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja, jotta vaihteisto saa jäähtyä.
  • Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
  • Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun pysähdytte raskaan ajon jälkeen.

Huomio

On normaalia, että jäähdytyspuhallin toimii vielä hetken moottorin sammuttamisen jälkeen.


Oliko tästä apua?