Volvo On Call

Volvo On Call

Päivitetty 7/23/2018

Volvo On Call* on lisäpalvelu, jonka Volvon omistaja voi tilata. Tilaus muodostuu hätä-, turva- ja mukavuuspalveluista.

Volvo On Call-järjestelmä on yhdistetty auton SRS- ja hälytysjärjestelmään sekä auton muihin järjestelmiin (esim. lukkoihin ja ilmastointilaitteeseen). Autossa on sisäänrakennettu modeemi auton ja Volvo On Call:n palveluiden välistä kommunikaatiota varten. Kartta näyttää, missä maissa järjestelmä on käytettävissä. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään saadaksenne asianmukaiset tiedot, koska kartta voi muuttua. Tilauksen palvelut/tarjoukset riippuvat markkina-alueesta. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään saadaksenne tietoja siitä, mitkä palvelut koskevat tiettyä maata.

Saatavuus

Kun etäavain on poistettu autosta, järjestelmän toiminnot ovat käytettävissä jatkuvasti 5 vuorokauden ajan ja sen jälkeen kerran tunnissa seuraavien 17 vuorokauden aikana. Yhteensä 22 vuorokauden jälkeen järjestelmä on suljettuna, kunnes auto on käynnistetty.

Järjestelmä paikantaa auton GNSS:n (Global Navigation Satellite System) avulla. Auton sisäänrakennettua modeemia käytetään yhteyden luomiseen Volvo On Call -palvelukeskuksen ja Volvo On Call -sovelluksen kanssa.

Varoitus

Järjestelmä toimii vain alueilla, joilla Volvo On Call-toiminnon yhteistyökumppaneilla on matkapuhelinkenttä ja markkina-alueilla, joilla palvelu on saatavissa.

Aivan kuten matkapuhelimienkin yhteydessä, ilmakehän häiriöt tai harvempi lähetinpeitto voivat johtaa siihen, että yhteys on mahdoton, esim. harvaan asutuilla alueilla.

Tilaus

Tilaus aloitetaan auton oston yhteydessä ja tällöin järjestelmä aktivoidaan. Tilaus on ajallisesti rajoitettu, mutta sitä voidaan jatkaa, ja voimassaolo riippuu markkina-alueesta.

Mukavuuspalvelut

Turvapalvelut

Huomio

Kaikki puhelut Volvo On Call-palvelukeskuksen kanssa nauhoitetaan.

Tietoja internetissä

Katsokaa lisätietoa Volvo On Call -järjestelmästä sivustolta support.volvocars.com.

Henkilökohtaisella Volvo ID -tunnuksella on mahdollista kirjautua sovellukseen. Lukekaa lisää Volvo ID -tunnuksesta ja sen eduista sekä siitä, kuinka luodaan Volvo ID.


Oliko tästä apua?