Tutki ohjekirjaasi

S60 Cross Country
2018

Moottoritila

20 Tulokset

Varokkeet - yleistä

Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi oikosulun tai ylikuormituksen takia, kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu varokkeilla.

Käynnistysakku - vaihto

Autossa oleva käynnistysakku voidaan vaihtaa ilman korjaamon apua.

Moottoriöljy - laatu ja määrä

Moottoriöljyn laatu ja määrä kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.

video

Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö

Öljymäärä tunnistetaan elektronisella öljymäärän anturilla.

Ohjaustehostinöljy - laatu

Auton ohjaustehostinjärjestelmässä käytetään ohjaustehostinöljyä.

Jarruneste - laatu ja määrä

Hydraulisessa jarrujärjestelmässä käytetään jarrunestettä, joka välittää paineen pääjarrusylinteristä mekaanisiin jarruihin.

Varokkeet - moottoritilassa

Moottoritilassa olevat varokkeet suojaavat mm. moottori- ja jarrutoimintoja.

Akku - symbolit

Akuissa on informaatio- ja varoitussymboleja.

Jäähdytysneste - laatu ja määrä

Kunkin moottorivaihtoehdon jäähdytysnesteen määrä voidaan lukea taulukosta.

Jarru- ja kytkinneste - määrä

Jarru- ja kytkinnesteen määrän pitää olla säiliön MIN- ja MAX-merkin välillä.

Huuhteluneste - täyttö

Huuhtelunestettä käytetään valonheittimien ja ikkunoiden puhdistamiseen. Kun lämpötila on jäätymispisteen alapuolella, käytetään huuhtelunestettä, jossa on jäätymissuoja.

Ohjaustehostinöljy - taso

Autossa, jossa on 4-syl. moottori, ei ole ohjaustehostinöljyä. Autolle, jossa on muu moottori, on voimassa, että ohjaustehostimen öljymäärän pitää olla säiliön MIN- ja MAX-merkin välillä. Öljyä ei tarvitse vaihtaa.

Jäähdytysneste - taso

Jäähdytysneste jäähdyttää polttomoottorin oikeaan käyttölämpötilaan. Moottorista jäähdytysnesteeseen siirtyvää lämpöä voidaan käyttää matkustamon lämmittämiseen.

Moottoriöljy - yleistä

Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä.

Käynnistysakku - yleistä

Käynnistysakun avulla käytetään auton käynnistysmoottoria ja muita sähkövarusteita.

Moottoritila - katsaus

Katsaus näyttää muutamia huoltoon liittyviä komponentteja.

Sähköjärjestelmä

Sähköjärjestelmä on yksinapainen ja käyttää alustaa ja moottorin runkoa johtimina.

Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke

Varokkeet moottoritilan kylmävyöhykkeellä ovat Start/Stop-toiminnolla varustetussa autossa.

Akku - Start/Stop

Start/Stop -toiminnolla varustetussa autossa on käynnistysakun lisäksi varustettu apuakulla.

Moottoritila - tarkastus

Tietyt öljyt ja nesteet on tarkastettava säännöllisesti.