S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Puhelin

Puhelimen asetukset

Päivitetty 11/9/2020

Puhelimen asetukset

Kun puhelin on kytketty autoon, voidaan valita seuraavat asetukset.

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa ViestintäPuhelin ja valitkaa asetukset:

  • Soittoäänet - valitaan soittosignaali. On mahdollista käyttää soittosignaalia puhelimesta tai autosta. Tietyt puhelimet eivät ole täysin yhteensopivia ja siten ei ole mahdollista käyttää puhelimen soittosignaaleja autossa.
  • Lajittelujärjestys - valitaan yhteystietoluettelon lajittelujärjestys.

Huomio

Jotkut puhelimet edellyttävät, että puhelimen Bluetooth-äänenvoimakkuudeksi asetetaan manuaalisesti 100 %, jotta äänenvoimakkuus autossa on riittävän suuri. Tämä asetus täytyy tehdä jokaiselle kytkettävälle puhelimelle. Asetus tehdään kerran puhelinkeskustelua varten ja kerran median suoratoistoa varten. Tämän jälkeen järjestelmä muistaa asetuksen, eikä sitä tarvitse toistaa puhelinta seuraavan kerran liitettäessä.

Puheluilmoitukset head-up-näytössä*

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta My CarNäytötTuulilasinäyttö mittaristonäytön valinnat.

Valitkaa Näytä puhelin.


Oliko tästä apua?