S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Video

DivX®-yksikön soittaminen

Päivitetty 11/9/2020

DivX®-yksikön soittaminen

Tämä DivX Certified® -laite pitää rekisteröidä, jotta voidaan soittaa ostettuja DivX Video-on-Demand (VOD) -elokuvia.

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa VideoDivX® VOD ja hakekaa rekisteröintikoodi.

Käykää osoitteessa vod.divx.com saadaksenne lisätietoja ja tehdäksenne rekisteröinnin loppuun.


Oliko tästä apua?