S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Tutki ohjekirjaasi

S60 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Late

Etäavain

16 Tulokset

Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.

Avain voidaan yhdistää kuljettajaprofiiliin. Näin kuljettajaprofiili valitaan automaattisesti kaikkine asetuksineen aina, kun autoa käytetään tietyllä etäavaimella.

Elektroninen käynnistyksenesto

Elektroninen käynnistyksenesto on varkaudenestolaite, joka estää auton luvattoman käynnistämisen.

video

Etäavaimella

Etäavain lukitsee ovet ja tavaratilan luukun ja avaa niiden lukituksen. Etäavaimen on oltava autossa, jotta auto voidaan käynnistää.

Lisäetäavaimien tilaaminen

Jos avaimia tarvitaan vakiomäärää enemmän tai jos jokin avain on kadonnut, voidaan tilata uusia avaimia. Jos auto on varustettu avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avauksella,*, voidaan tilata myös painikkeeton avain (Key Tag).

Etäavaimen pariston vaihto

Etäavaimen paristo pitää vaihtaa, kun se on tyhjentynyt.

Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella

Etäavaimen painikkeilla voi kaikkien ovien ja tavaratilan luukun lukitseminen ja lukituksen avaaminen tapahtua samanaikaisesti.

Care Key – rajoitettu etäavain

Care Key -avaimen avulla auton omistaja voi asettaa autolle nopeusrajoituksen. Rajoituksen tarkoituksena on edistää auton ajamista turvalliseen tapaan esimerkiksi lainattaessa se jollekin.

Care Key -järjestelmän asetukset

Enimmäisnopeuden muuttaminen Care Key -avaimelle keskinäytön kautta.

Tavaratilan luukun lukituksen avaaminen etäavaimella

Tavaratilan luukku voidaan avata lukituksesta erikseen etäavaimen painikkeella.

Irrotettava avainliuska

Etäavaimessa on irrotettava, metallinen avainliuska, jolla voidaan aktivoida joukko toimintoja ja suorittaa tiettyjä vaiheita.

Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla

Irrotettavaa avainliuskaa voidaan käyttää mm. lukituksen avaamiseen ulkopuolelta - esim. jos etäavaimen paristo on loppunut.

Etäavaimen käyttöetäisyys

Jotta etäavain toimii oikein, sen pitää olla tietyllä etäisyydellä autosta.

Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä

Auton etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä voidaan lukea seuraavista taulukoista.

Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän antennien sijainnit

Avaimettoman käynnistysjärjestelmän antenni ja avaimettoman lukitusjärjestelmän* antennit on sisäänrakennettu autoon.

Jännitetilat

Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja käyttöön.

Jännitetilan valitseminen

Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja käyttöön.