S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Etäavain

Etäavaimen käyttöetäisyys

Päivitetty 11/9/2020

Etäavaimen käyttöetäisyys

Jotta etäavain toimii oikein, sen pitää olla tietyllä etäisyydellä autosta.

Manuaalisessa käytössä

Etäavaimen toiminnoilla esim. lukitseminen/lukituksen avaaminen, jotka aktivoidaan painamalla tai , on käyttöetäisyys, joka ulottuu n. 20 metrin (65 jalan) päähän autosta.

Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta - siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.

Avaimettomassa* käytössä

P5-1817-S60-Remote key range for keyless

Kuvan merkitty pinta esittää alueita, jotka järjestelmän antennit kattavat.

Avaimetonta käyttöä varten etä- tai painikkeettoman avaimen (Key Tag) on oltava puoliympyrän muotoisella alueella noin 1,5 metrin (5 jalan) säteellä molemmista pitkistä sivuista ja noin 1 metrin (3 jalan) säteellä tavaratilan luukusta.

Huomio

Ympäröivät radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä etäavaintoimintoja. Auto voidaan aina lukita/lukitus avata avainliuskalla.

Jos etäavain poistetaan autosta

P5-15w19-XC90H-Symbol-Key not found

Jos etäavain poistetaan autosta moottorin käydessä, kuljettajan näytössä näytetään varoitusviesti Auton avainta ei löydy Poistettu autosta ja äänimerkki kuuluu, kun viimeinen ovi suljetaan.

Ilmoitus sammuu, kun avain viedään takaisin autoon ja ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan O -painiketta painetaan tai kun viimeinen ovi suljetaan jälleen.


Oliko tästä apua?