S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Etäavain

Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän antennien sijainnit

Päivitetty 11/9/2020

Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän antennien sijainnit

Avaimettoman käynnistysjärjestelmän antenni ja avaimettoman lukitusjärjestelmän* antennit on sisäänrakennettu autoon.

16w17 - SPA - S90 - Antenna placement

Antennien sijainti:

Mukinpitimen alla tunnelikonsolin etuosassa
Vasemman takaoven etuosassa ylhäällä

Vain avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avaamisella* varustetussa autossa.

Oikean takaoven etuosassa ylhäällä

Vain avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avaamisella* varustetussa autossa.

Tavaratilassa

Vain avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avaamisella* varustetussa autossa.

Varoitus

Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, pitää pysyä vähintään 22 cm:n (9 tuuman) etäisyydellä Keyless-järjestelmän antenneista. Tällä estetään mahdolliset häiriöt sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän välillä.


Oliko tästä apua?