S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Etäavain

Lisäetäavaimien tilaaminen

Päivitetty 1/26/2021

Lisäetäavaimien tilaaminen

Jos avaimia tarvitaan vakiomäärää enemmän tai jos jokin avain on kadonnut, voidaan tilata uusia avaimia. Jos auto on varustettu avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avauksella,*, voidaan tilata myös painikkeeton avain (Key Tag).

Kaikkiaan kaksitoista avainta voidaan ohjelmoida sekä käyttää samaan autoon. Jälkitilauksen yhteydessä lisätään vielä kuljettajaprofiileja – yksi jokaista uutta avainta kohti. Tämä koskee myös painikkeetonta avainta.

Etäavaimen häviäminen

Jos etäavain häviää, uusi voidaan tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan. Jäljellä olevat etäavaimet pitää ottaa mukaan korjaamolle. Varastamisen estämiseksi hävinneen avaimen koodi poistetaan järjestelmästä.

Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan tarkastaa keskinäytön päänäkymässä kuljettajaprofiilien kautta valitsemalla AsetuksetJärjestelmäKuljettajaprofiilit.


Oliko tästä apua?