Lukitseminen ja lukituksen avaus

Etäavaimella

Päivitetty 11/10/2020

Etäavaimella

Etäavain lukitsee ovet ja tavaratilan luukun ja avaa niiden lukituksen. Etäavaimen on oltava autossa, jotta auto voidaan käynnistää.

P5P6-20w17-Keys overview

EtäavainKuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen., Care Key, tai painikkeeton avain (Key Tag)*.

Etäavainta ei käytetä fyysisesti käynnistettäessä, koska vakiomallinen auto on varustettu avaimettoman käynnistyksen tuella (Passive Start). Riittää, että avain on matkustamon etuosassa.

Jos autossa on avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen (Passive Entry)*, avain voi olla missä tahansa auton sisällä, jotta se voisi käynnistyä. Passive Entry -toiminnolla varustettuihin autoihin voidaan myös ostaa lisävarusteena saatava hieman pienempi, kevyempi ja painikkeeton avain (Key Tag).

EtäavaimetEi koske Care Key-palvelua.voidaan yhdistää eri kuljettajaprofiileihin henkilökohtaisten asetusten tallentamiseksi autossa.

Varoitus

Etäavain sisältää nappipariston. Pitäkää uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristoja niellään vahingossa, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Jos ilmenee vaurioita, esim. että paristoluukkua ei voi sulkea kunnolla, tuotetta ei saa käyttää. Pitäkää vialliset tuotteet poissa lasten ulottuvilta.

Etäavaimen painikkeet

16w17 - SPA - Remote Key with buttons

Etäavaimessa on neljä painiketta - yksi vasemmalla puolella ja kolme oikealla.

  Lukitseminen – Painikkeen painalluksella lukitaan ovet, tavaratilan luukku ja polttoainesäiliön luukku samalla, kun hälytin* aktivoidaan.
Pidempi painallus sulkee kaikki ikkunat ja panoraamakaton* samanaikaisesti.
  Lukituksen avaaminen – painikkeen painalluksella avataan ovien ja tavaratilan luukun lukitus samalla, kun hälytin poistetaan valmiustilasta.
Pitempi painallus avaa kaikki ikkunat samanaikaisesti. Tätä tuuletustoimintoa voidaan käyttää esimerkiksi auton nopeaan tuulettamiseen lämpimällä säällä.
  Tavaratilan luukku - Avaa lukituksen ja poistaa vain tavaratilan luukun hälyttimen valvonnasta. Tavaratilan luukku avautuu mekaanisesti jousivoimalla painettaessa pitkään.
  Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi. Jos painiketta pidetään painettuna vähintään kolme sekuntia tai sitä painetaan kahdesti kolmen sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat. Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella, kun se on ollut aktivoituna vähintään 5 sekuntia. Muussa tapauksessa se sulkeutuu automaattisesti 3 minuutin kuluttua.

Varoitus

Jos joku jää autoon, varmistakaa että ikkunannostimet ja panoraamakatto* tehdään virrattomiksi ottamalla etäavain aina mukaan poistuessanne autosta.

Huomio

Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta autoon.

Autoon jätetty etäavain tai painikkeeton avain poistuu toiminnasta, kun auto lukitaan ja hälytyslaite kytketään valmiustilaan muulla käyvällä avaimella. Myös salpalukitustilan toiminto poistetaan toiminnasta. Autoon jätetty avain aktivoidaan uudelleen, kun auton lukitus avataan.

Painikkeeton avain (Key Tag)*

Painikkeeton avain voidaan tilata lisävarusteena autoihin, jotka on varustettu toiminnolla avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen. Painikkeeton avain toimii käynnistyksen sekä lukitsemisen ja lukituksen avaamisen suhteen samalla tavalla kuin tavallinen etäavain. Avain on vesitiivis n. 10 metrin (30 jalan) syvyyteen asti enintään 60 minuutin ajan. Siinä ei ole irrotettavaa avainliuskaa eikä sen paristoa voida vaihtaa.

Care Key rajoitettu etäavain

Care Key -avaimen avulla auton omistaja voi asettaa autolle nopeusrajoituksen. Rajoituksen tarkoituksena on edistää auton ajamista turvalliseen tapaan esimerkiksi lainattaessa se jollekin.

Häiriöt

Etäavaimen toimintoja avaimettoman käynnistyksen ja avaimettoman lukitsemisen ja lukituksen avaamisen* osalta voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja varjostus.

Huomio

Älkää säilyttäkö etäavainta metalliesineiden tai elektronisten laitteiden, esim. matkapuhelimien, tablettien, kannettavien tietokoneiden tai laturien lähellä. Etäisyyden niihin tulee olla vähintään 10–15 cm (4-6 tuumaa).

Jos häiriöitä kuitenkin ilmenee, käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa lukituksen avaamiseen ja asettakaa sen jälkeen avain mukinpitimen varmistuslukijaan auton hälyttimen passivoimiseksi ja voidaksenne käynnistää auton.

Huomio

Laittaessanne etäavaimen mukinpitimeen huolehtikaa siitä, että mukinpitimessä ei ole muita auton avaimia, metalliesineitä tai elektronisia laitteita (esim. matkapuhelimia, tabletteja, kannettavia tietokoneita tai latureita). Jos mukinpitimessä on lähekkäin useita auton avaimia, ne voivat häiritä toisiaan.


Oliko tästä apua?