Lukitseminen ja lukituksen avaus

Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella

Päivitetty 11/9/2020

Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella

Etäavaimen painikkeilla voi kaikkien ovien ja tavaratilan luukun lukitseminen ja lukituksen avaaminen tapahtua samanaikaisesti.

Lukitseminen etäavaimella

16w17 - SPA - Remote Key with buttons

Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.

Lukitkaa auto painamalla etäavaimen -painiketta.

Jotta lukitusjakso voidaan aktivoida, kuljettajan oven on oltava kiinniJos autossa on avaimeton lukitus / lukituksen avaaminen*, kaikkien sivuovien on oltava kiinni.. Jos jokin muista ovista tai tavaratilan luukku on auki, ne lukitaan ja hälytys aktivoidaan* vasta, kun ne suljetaan. Hälytyksen liikeanturi* aktivoituu, kun kaikki ovet ja tavaratilan luukku ovat kiinni ja lukossa.

Huomio

Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta autoon.

Autoon jätetty etäavain tai painikkeeton avain poistuu toiminnasta, kun auto lukitaan ja hälytyslaite kytketään valmiustilaan muulla käyvällä avaimella. Myös salpalukitustilan toiminto poistetaan toiminnasta. Autoon jätetty avain aktivoidaan uudelleen, kun auton lukitus avataan.

Lukitseminen tavaratilan luukun ollessa auki

Huomio

Jos auto on lukittu ja tavaratilan luukku on yhä auki, varmistakaa, ettei etäavain ole jäänyt tavaratilaan luukkua suljettaessa ja autoa lukittaessaJos auto on varustettu avaimettomalla lukituksella / lukituksen avaamisella ja avain havaitaan auton sisällä, tavaratilan luukku ei mene lukkoon, kun se suljetaan.*.

Lukituksen avaaminen etäavaimella

Avatkaa auton lukitus painamalla etäavaimen -painiketta.

Automaattinen uudelleenlukitus

Jos mitään ovista tai tavaratilan luukkua ei ole avattu kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan ne automaattisesti uudelleen. Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään vahingossa lukitsematta.

Kun etäavain ei toimi

Huomio

Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa ja tekemällä uusi yritys avata lukitus.

Jos lukitseminen tai lukituksen avaaminen etäavaimella ei toimi, sen paristo voi olla tyhjä - lukitkaa tai avatkaa kuljettajan oven lukitus irrotettavalla avainliuskalla.


Oliko tästä apua?