Lukitseminen ja lukituksen avaus

Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla

Päivitetty 11/9/2020

Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla

Irrotettavaa avainliuskaa voidaan käyttää mm. lukituksen avaamiseen ulkopuolelta - esim. jos etäavaimen paristo on loppunut.

Lukituksen avaaminen

P5P6-2037/2046-S60/V60/XC40-Unlock with removable keyblade

Vetäkää etuoven kahva vasemmalla puolella ääriasentoonsa siten, että lukkosylinteri tulee näkyviinTämä on voimassa riippumatta siitä, onko auto oikealta vai vasemmalta ohjattava..

Asettakaa avain lukkosylinteriin.

Kääntäkää myötäpäivään 45 astetta niin, että avainliuska osoittaa suoraan taaksepäin.

Kiertäkää avainta 45 asetetta takaisin alkuasentoon. Poistakaa avain lukkosylinteristä ja päästäkää kahva takaisin siten, että kahvan takaosa asettuu jälleen autoa vasten.

Vetäkää kahva ulos.

Ovi avautuu.

Huomio

Kun oven lukitus avataan avainliuskalla ja ovi sitten avataan, hälytys laukeaa. Hälytys on deaktivoitava manuaalisesti, ks. erillinen kappale.

Lukitseminen

Vasen etuovi voidaan lukita sen lukkosylinterillä ja irrotettavalla avainliuskalla.

Muiden ovien päädyissä on lukitsimet, joita pitää painaa avainliuskan avulla, minkä jälkeen ne on lukittu mekaanisesti / niiden avaaminen ulkoapäin on estetty.

Ovet voidaan edelleen avata sisäpuolelta.

P5-1507-XC90- Manual locking

Oven manuaalinen lukitseminen. Ei saa sekoittaa lapsilukkoon.

Poistakaa irrotettava avainliuska etäavaimesta.

Työntäkää avainliuska lukitsimen reikään.

Työntäkää avain pohjaan saakka, noin 12 mm (0,5 tuumaa).

Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
Ovi on salvattu ulkopuolelta tapahtuvalta avaamiselta. Asentoon A palaamiseksi pitää oven sisäkahva avata.

Huomio

  • Oven lukitsin lukitsee vain ko. oven - ei kaikkia ovia samanaikaisesti.
  • Manuaalisesti lukittua takaovea, jonka lapsilukko on aktivoitu, ei voida avata ulko- eikä sisäpuolelta. Oven lukitus voidaan silloin avata vain avaimen painikkeilla, keskuslukituspainikkeella, avaimettomalla lukitusjärjestelmällä* tai Volvo On Callilla*.

Oliko tästä apua?