S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Taustapeilit

Taustapeilien himmennyksen säätäminen

Päivitetty 11/9/2020

Taustapeilien himmennyksen säätäminen

Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua taustapeileistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmennä takaa tulevat valot, jos ne häiritsevät.

Manuaalinen himmennys

Sisätaustapeili voidaan himmentää peilin alareunassa olevalla säätimellä.

P5-1507 Interior rear view mirror
Manuaalisen himmennyksen säädin.

Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.

Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä säädintä tuulilasin suuntaan.

Automaattisella himmennyksellä varustetussa peilissä ei ole manuaalisen himmennyksen säädintä.

Automaattinen himmennys*

Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeilit himmentyvät automaattisesti, kun ulkona on pimeää tai valoa on rajoitetusti, esimerkiksi tunneleissa ajettaessa. Automaattinen himmennys on aina toiminnassa ajon aikana, paitsi jos peruutusvaihde on valittu.

Huomio

Herkkyyttä muutettaessa himmennys ei muutu välittömästi, vaan muutos tapahtuu vähitellen.

Himmennyksen herkkyys vaikuttaa sekä sisä- että ulkotaustapeileihin.

Himmennyksen herkkyyden muuttaminen:

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta My CarPeilit ja helppo sisääntulo.

Kohdassa Taustapeilin automaattinen himmennys, valitkaa Normaali, Tumma tai Vaalea.

Sisätaustapeilissä on kaksi tunnistinta, eteenpäin suunnattu ja taaksepäin suunnattu, jotka toimivat yhdessä häikäisevän valon tunnistamiseksi ja poistamiseksi. Eteenpäin suunnattu tunnistin havaitsee ympäröivän valon, kun taas taaksepäin suunnattu tunnistin havaitsee takana olevan ajoneuvon valonheittimistä tulevan valon.

Jotta ulkotaustapeileissä voi olla automaattinen himmennys, sen on oltava myös sisätaustapeilissä.

Huomio

Jos esim.pysäköintiolosuhteet, transponderit, häikäisysuojat tai esineet istuimella tai hattuhyllyllä peittävät tunnistimet siten, että niihin ei pääse valoa, sisä- ja ulkotaustapeilien himmennystoimintoa vähennetään.


Oliko tästä apua?