S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Esilämmitys

Esi-ilmastoinnin käynnistäminen ja sammuttaminen

Päivitetty 11/9/2020

Esi-ilmastoinnin käynnistäminen ja sammuttaminen

Esi-ilmastointi lämmittää tai jäähdyttää matkustamon, jos mahdollista, ennen liikkeellelähtöä. Toiminto voidaan suorakäynnistää keskinäytöstä tai matkapuhelimesta.

Käynnistäminen ja sulkeminen autosta

P5-1507-Icon-settings-climate

Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.

Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.

Valitkaa, aktivoidaanko istuinten ja ohjauspyörän sähkölämmitys esi-ilmastoinnin yhteydessä tekemällä merkintä kyseisten toimintojen ruutuihin tai poistamalla se.

Painakaa painiketta Käynn. esi-ilmast. ja puhdistus.

Esi-ilmastointi käynnistetään/suljetaan ja painikkeen valo syttyy/sammuu.

Huomio

Esi-ilmastointi on käytettävissä vain, jos auto on liitetty sähköpistorasiaan.Ei koske polttoainekäyttöistä lämmitintä. Esi-ilmastointi ei välttämättä toimi, jos sähkönsyöttöpiste ei ole koko ajan toiminnassa esim. ajastimesta johtuen.

Jos auto ei ole kytkettynä sähköliitäntään, ainoa tapa saada matkustamo jäähdytettyä lämpimässä säässä on suorakäynnistää esi-ilmastointi.

Huomio

Auton ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni matkustamon esi-ilmastoinnin aikana.

Huomio

Esipuhdistus* alkaa automaattisesti, kun esi-ilmastointi päättyy.

Varoitus

Älkää käyttäkö esi-ilmastointiaKoskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.:

  • Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
  • Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne. voivat syttyä.
  • Kun on olemassa vaara, että lämmittimen pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi estää lämmittimen tuuletuksen.

Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.

Käynnistys sovelluksesta

Esi-ilmastoinnin käynnistys sekä tiedot valituista asetuksista voidaan hoitaa laitteella, jossa on Volvo On Call* -sovellus. Esi-ilmastointi lämmittää tai jäähdyttää matkustamon (auton ilmastointilaitteella) mukavuuslämpötilaan.

Matkustamo voidaan esi-ilmastoida myös auton etäkäynnistystoiminnolla (Engine Remote StartERS)Tietyt markkina-alueet. Volvo On Call* -sovelluksen kautta.


Oliko tästä apua?