S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Auton käynnistys ja sammutus

Auton käynnistäminen

Päivitetty 11/9/2020

Auton käynnistäminen

Kun etäavain on matkustamossa, auto käynnistetään tunnelikonsolissa olevalla käynnistysnupilla.

P5-OM-ALL-Start/stop switch

Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.

Varoitus

Ennen käynnistämistä:

  • Kiinnittäkää turvavyö.
  • Säätäkää istuin, ohjauspyörä ja peilit.
  • Tarkistakaa, että voitte painaa jarrupolkimen täysin pohjaan.

Etäavainta ei käytetä fyysisesti auton käynnistykseen, koska auto on varustettu avaimettoman käynnistyksen tuella (Passive Start).

Auton käynnistämiseksi:

Tärkeää

Autoa ei voi käynnistää, jos latausjohdin on edelleen kytkettynä. Varmistakaa ennen auton käynnistystä, että latausjohdin on irrotettu ja latausluukku suljettu.

Etäavaimen pitää olla autossa. Passive Start -järjestelmällä varustetuissa autoissa avaimen pitää olla matkustamon etuosassa. Auton valinnaisen avaimettoman lukitsemisen/lukituksen avaamisen* yhteydessä riittää, että avain on jossain auton sisällä.

Pitäkää jarrupoljin täysin painettunaJos auto liikkuu, moottorin käynnistämiseen riittää käynnistyskytkimen kääntäminen myötäpäivään.. Jos autossa on automaattivaihteisto, varmistakaa, että P- tai N-vaihdeasento on valittu. Käsinvaihdolla varustetuissa autoissa on varmistettava, että vaihdevipu on vapaa-asennossa tai kytkinpoljin alaspainettuna.

Kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään ja päästäkää irti. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.

Moottorin käynnistyksessä käynnistysmoottori toimii, kunnes moottori käynnistyy tai ylikuumenemissuoja katkaisee.

Käynnistettäessä normaaliolosuhteissa ensisijaistetaan auton sähköinen ajomoottori - bensiinimoottori pysyy sammutettuna. Tämä tarkoittaa, että kun käynnistyskytkintä on käännetty myötäpäivään, sähkömoottori on "käynnistynyt" ja auto on valmis ajoon. Auton käynnistyminen osoitetaan kuljettajan näytön merkkivalojen sammumisella ja sen esivalitun teeman syttymisellä.

On kuitenkin tilanteita joissa sen sijaan käynnistyy bensiinimoottori esim. liian matalassa lämpötilassa tai jos hybridiakkua pitää ladata.

Vikailmoitukset

Jos kuljettajan näytössä näytetään käynnistettäessä ilmoitus Auton avainta ei löydy, sijoittakaa etäavain varmistuslukijaan. Yrittäkää käynnistystä sen jälkeen uudelleen.

P5-2017-Backup start place in tunnel console

Varmistuslukijan sijainti tunnelikonsolissa.

Huomio

Kun etäavain laitetaan varalukijaan, on varmistettava, että sen kohdalla ei ole muita auton avaimia, metalliesineitä tai elektronisia laitteita (esim. matkapuhelimia, tabletteja, kannettavia tietokoneita tai latureita). Varalukijan kohdalla olevat auton avaimet voivat häiritä toisiaan.

Jos kuljettajan näytössä näytetään käynnistettäessä viesti Ajoneuvon käynnistys Järjestelmän tarkastus, odota, odottakaa, kunnes viesti poistuu, ja yrittäkää sitten käynnistää uudelleen.

Tärkeää

Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen jälkeen, odottakaa 3 minuuttia ennen uutta yritystä. Käynnistyvyys paranee, jos akku saa aikaa palautua.

Huomio

Autoa ei voida käynnistää, jos hybridiakun lataus on purkautunut.

Varoitus

Älkää koskaan poistako etäavainta autosta ajon aikana.

Varoitus

Ottakaa aina etäavain mukaan, kun poistutte autosta ja katsokaa, että auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0 - erityisesti, jos autossa on lapsia.

Huomio

Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus voi tietyissä moottorityypeissä olla huomattavasti korkeampi kuin normaalisti. Tämä tehdään, jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan mahdollisimman nopeasti. Tämä vähentää pakokaasupäästöjä ja säästää luontoa.


Oliko tästä apua?