S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Hinaaminen ja vetäminen

Auton käynnistäminen ja siirtäminen turvallisuustilan jälkeen

Päivitetty 11/9/2020

Auton käynnistäminen ja siirtäminen turvallisuustilan jälkeen

Jos auto on asetettu turvatilaan, on mahdollista yrittää palauttaa järjestelmä, jotta auton voi käynnistää ja siirtää lyhyt ajomatka, jos se on esimerkiksi muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.

Auton palauttaminen ja käynnistäminen turvallisuustilan jälkeen

Tutkikaa auton yleinen vaurioitumisaste ja varmistakaa, ettei autosta ole vuotanut polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään saa tuntua.

Jos kyse on pienehköistä vaurioista ja on varmistettu, ettei polttoaineen vuotoja ole, auton käynnistystä voidaan yrittää.

Varoitus

Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Safety mode Katso käyttöopasta esitetään kuljettajan näytössä. Poistukaa autosta pikimmiten.

Sulkekaa auto.

Yrittäkää sen jälkeen käynnistää auto.

Auton elektroniikka suorittaa järjestelmätarkastuksen ja yrittää sen jälkeen palautua normaaliin tilaan. Kuljettajan näytössä näytetään tämän aikana Ajoneuvon käynnistys Järjestelmän tarkastus, odota. Tämä voi kestää minuutin.

Yrittäkää sitten käynnistää auto uudelleen, kun ilmoitus Ajoneuvon käynnistys Järjestelmän tarkastus, odota on poistunut kuljettajan näytöstä.

Tärkeää

Jos ilmoitus Safety mode Katso käyttöopasta on edelleen näytössä, autolla ei saa ajaa eikä sitä saa hinata vaan se on pitää kuljetuttaa pois. Piilovauriot voivat ajon aikana tehdä auton mahdottomaksi käyttää, vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.

Auton siirtäminen turvallisuustilan jälkeen

Kun kuljettajan näytössä näytetään käynnistysyrityksen jälkeen ilmoitus Normal mode The car is now in normal mode, auto voidaan siirtää varovasti, jos se on esimerkiksi muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.

Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on välttämätöntä.

Varoitus

Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.


Oliko tästä apua?