S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Hinaaminen ja vetäminen

Hinaus

Päivitetty 11/9/2020

Hinaus

Autoa hinattaessa sitä vedetään toisella ajoneuvolla hinausköyden avulla.

Autoa ei saa hinata, koska tällöin sähkömoottori vaurioituu. Autoa on sen sijaan kuljetettava nostettuna ylös ja sen kaikkien pyörien on oltava hinauslavalla, kumpikaan pyöräpari ei saa koskettaa maata.

Hinattaessa toista autoa

Auton hinaaminen vie paljon energiaa – käyttäkää ajotilaa Constant AWD. Tällöin hybridiakkua ladataan ja auton ajo-ominaisuudet ja -käyttäytyminen paranevat.

Selvittäkää lain mukainen suurin sallittu hinausnopeus ennen hinauksen aloittamista.

Käynnistysapu

Moottoria ei saa hinata käyntiin, koska tällöin sähkömoottori vaurioituu. Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on niin tyhjä, ettei moottoria voi käynnistää.

Tärkeää

Sähkömoottori ja katalysaattori voivat vaurioitua, jos autoa yritetään hinata käyntiin.


Oliko tästä apua?