S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Sähkökäyttö ja lataus

Yleistä sähkökäytöstä

Päivitetty 11/9/2020

Yleistä sähkökäytöstä

Hybridiautolla ajo tapahtuu samalla tavalla kuin tavallisella autolla, mutta tietyt toiminnot eroavat pelkästään bensiini- tai dieselmoottorilla kulkevista autoista. Sähkömoottori kuljettaa autoa pääasiassa pienillä nopeuksilla, bensiinimoottori suuremmilla nopeuksilla sekä aktiivisemmassa ajossa.

Kuljettajan näytössä näytetään erilaista Recharge -mallia koskevaa tietoa – lataustiedot, valittu ajotila, ajomatka tyhjään akkuun ja hybridiakun varaustaso.

Ajon aikana on mahdollista asettaa auto eri ajotiloihin, esim. pelkkään sähkökäyttöön tai tehoa vaativissa tilanteissa sekä sähkö- että bensiinimoottorikäyttöön. Auto laskee ajettavuuden, ajoelämyksen, ympäristökuormituksen ja polttoainetalouden yhdistelmän valitun ajotilan perusteella.

Jotta auto toimii optimaalisesti, hybridiakun ja siihen liittyvien sähköisten käyttöjärjestelmien sekä bensiinimoottorin ja sen käyttöjärjestelmän toimintalämpötilan on oltava oikea. Akun kapasiteetti voi alentua huomattavasti, jos akku on liian kylmä tai liian lämmin.

Esi-ilmastoinnilla auton käyttövoimajärjestelmä ja matkustamo valmistellaan ennen liikkeellelähtöä, jotta sekä kuluminen että energian tarve ajon aikana vähenee. Hybridiakun kantama voi kasvaa, kun auto on kytkettynä lataukseen esi-ilmastoinnin aikana.

Sähkömoottoria käyttävää hybridiakkua ladataan latausjohtimella mutta sitä voidaan ladata myös jarruttamalla kevyesti ja moottorijarrutuksella vaihdetilassa B. Hybridiakkua voidaan ladata myös auton polttomoottorilla.

Tärkeää tietää

Virraton auto

Muistakaa, että kun auto on virraton, tärkeitä toimintoja kuten jarrutehostinta ja ohjaustehostinta jne. rajoitetaan.

Varoitus

Jarrutehostin toimii vain sähkö- tai polttomoottorin käydessä.

Hinaaminen ei ole sallittua

Autoa ei saa hinata, koska tällöin sähkömoottori vaurioituu.

Ulkopuolelle kuuluva moottorin ääni

Varoitus

Huomatkaa, ettei autosta lähde moottorin ääntä, kun sitä ajetaan pelkällä sähkömoottorilla, ja se voi tämän vuoksi olla lasten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja eläinten vaikeasti havaittavissa. Tämä koskee erityisesti pieniä nopeuksia, esim. pysäköintipaikoilla.

Suurjännite

P5-1507-Symbol Elecric warning

Varoitus

Useat komponentit autossa toimivat suurjännitteellä, joka voi olla vaarallista virheellisten toimenpiteiden yhteydessä. Näitä komponentteja ja kaikkia oranssinvärisiä kaapeleita saa käsitellä vain pätevä henkilökunta.

Älkää koskeko mihinkään, jota ei ole selkeästi kuvattu tässä käyttöoppaassa.


Oliko tästä apua?