S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Tutki ohjekirjaasi

S60 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Late

Vaihteisto

10 Tulokset

Kickdown-toiminto (pakkovaihto)

Kickdown-toimintoa voidaan käyttää kun tarvitaan mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä esim. ohitettaessa.

Launch-toiminto*

Launch-toimintoa voidaan käyttää, kun tarvitaan maksimaalinen kiihdytys lähdettäessä liikkeelle pysähdyksistä. Toiminto on saatavilla ajotiloissa: Hybrid, Constant AWD, Power ja Individual.

Vaihteisto

Vaihteisto on osa auton vetojärjestelmää (voimansiirtoa) moottorin ja vetävien pyörien välillä. Vaihteiston toimintona on muuttaa välityssuhdetta riippuen nopeudesta ja voimantarpeesta.

Automaattivaihteisto

Vaihde valitaan automaattisesti siten, että ajaminen on mahdollisimman energiatehokasta. Vaihteistossa on myös manuaalinen vaihdeasento.

Vaihtaminen automaattivaihteistolla

Vaihtakaa vaihdeasentoa työntämällä palautuvaa vaihteenvalitsinta eteen- tai taaksepäin tai käsinvaihtotilassa työntämällä sitä sivusuunnassa.

Automaattivaihteiston symbolit ja ilmoitukset

Jos vaihteistoon tulee vika, kuljettajan näytössä näkyy siihen viittaava symboli ja ilmoitus.

Neliveto

Neliveto (AWD* ) tarkoittaa sitä, että auto vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä, mikä parantaa pitoa.

Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*

Ohjauspyörän vaihtamisvivut täydentävät vaihteenvalitsinta ja niillä voidaan vaihtaa vaihdetta käsin irrottamatta otetta ohjauspyörästä.Toiminto on käytettävissä asennossa D tai B.

Vaihteenvalitsinsalpa

Vaihteenvalitsinsalpa estää tahattoman vaihtamisen eri vaihdeasentojen välillä automaattivaihteistossa.

Vaihtamisosoitin

Kuljettajan näytön vaihtamisosoitin näyttää ko. vaihteen käsinvaihdossa ja sen, milloin on hyvä kytkeä seuraava vaihde mahdollisimman hyvän polttoainetalouden saavuttamiseksi.