S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Nopeudenrajoittimen toiminnot

Vakionopeussäätimen toimintojen painikkeet ohjauspyörässä

Päivitetty 11/9/2020

Vakionopeussäätimen toimintojen painikkeet ohjauspyörässä

Vakionopeussäätimen toimintoja voidaan ohjata ohjauspyörän vasemmalla painikesarjalla. Tämä koskee nopeudenrajoitinta (SLSpeed Limiter), automaattista nopeudenrajoitinta (ASLAutomatic Speed Limiter), vakionopeussäädintä (CCCruise Control), mukautuvaa nopeudensäädintä (ACCAdaptive Cruise Control) ja Pilot Assistia.

Px-2037-Cruise Control functions steering wheel buttons

Vakionopeussäätimen toimintojen painikkeet

: Valmiustilasta – Aktivoi valitun toiminnon ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden.: Aktiivisesta tilasta – Asettaa toiminnon valmiustilaan.
: Valmiustilasta – Aktivoi valitun toiminnon ja palauttaa tallennetun nopeuden.: Aktiivisesta tilasta – Nostaa tallennettua nopeutta.
: Laskee tallennettua nopeutta.
: Selatkaa vasemmalle seuraavaan toimintoon.
: Selatkaa oikealle seuraavaan toimintoon.
: Vähentää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon.
: Lisää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Oliko tästä apua?