S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Ilmoitusten käsittely

Ilmoitus kuljettajan näytössä

Päivitetty 11/9/2020

Ilmoitus kuljettajan näytössä

Kuljettajan näytössä voidaan eri tapahtumien yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan informoimiseksi tai auttamiseksi.

P5-1507-Incoming Call, message in driver display

Esimerkkejä kuljettajan näytössä näkyvistä ilmoituksista. Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.

Kuljettajan näytössä esitetään prioriteetiltaan korkeita ilmoituksia kuljettajalle.

Ilmoitukset voidaan esittää eri kohdissa kuljettajan näytössä riippuen kulloinkin esitettävästä muusta informaatiosta. Hetken kuluttua, tai kun ilmoitus on kuitattu/hoidettu sitä edellytettäessä, ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä. Jos ilmoitus täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton tila, joka avataan keskinäytön sovellusnäkymästä.

Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkeiden kanssa esim. ilmoituksen kuittaamiseksi tai kyselyn hyväksymiseksi.

Huoltoilmoitukset

Seuraavassa esitetään valikoima tärkeitä huoltoilmoituksia ja niiden sisältö.

Ilmoitus

Sisältö

Pysähdy turvallisestiOsa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä ongelma on syntynyt.

Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua..

Sammuta moottoriOsa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä ongelma on syntynyt.

Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua..

Huolla heti. Aja korjaamoonOsa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä ongelma on syntynyt.

Ottakaa yhteys korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua. auton välitöntä tarkastusta varten.

Huolto tarpeenOsa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä ongelma on syntynyt.

Ottakaa yhteys korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua. auton tarkastamiseksi mahdollisimman pian.

Määräaikaishuolto

Varaa aika huoltoon

Huollon aika – ottakaa yhteys korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.. Näytetään ennen seuraavaa huoltoajankohtaa.

Määräaikaishuolto

Huollon aika

Huollon aika – ottakaa yhteys korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.. Näytetään seuraavan huoltoajankohdan yhteydessä.

Määräaikaishuolto

Huolto myöhässä

Huollon aika – ottakaa yhteys korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.. Näytetään, kun huoltoajankohta on ylitetty.

Tilapäisesti poisOsa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä ongelma on syntynyt.

Toiminto on tilapäisesti suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon aikana tai seuraavan käynnistyksen jälkeen.


Oliko tästä apua?